ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Τιτλος

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Το θέατρο αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αδόμητα, δημοκρατικά μέσα εκπαίδευσης και μάθησης για όλες τις ηλικίες και τα εκπαιδευτικά πλαίσια. Σε αυτό το σύντομο μάθημα για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές ενηλίκων, βελτιστοποιούμε την προσπάθειά τους να εμπλακούν σε δημιουργικές προσπάθειες, να εμπνευστούν από τους συνομηλίκους τους και να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική και πολιτιστική δύναμη της άρθρωσης της ελευθερίας έκφρασης όλων των εμπλεκομένων.

Αυτό το σεμινάριο αποτελείται από πέντε (5) ενότητες, η καθεμία από τις οποίες ασχολείται με διαφορετική θεματική. Αυτές είναι:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΕΝΝΟΙΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

4. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

5. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Κατηγορίες: Έκπαίδευση & Κατάρτιση, Τέχνη & Πολιτισμός

Κατάσταση: Ενεργό

Περισσότερα Προγράμματα