Μαθήματα

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ αναπτύσσει εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα μικρής διάρκειας απευθυνόμενοι σε ένα εύρος εκπαιδευομένων, επαγγελματιών και του τοπικού πληθυσμού ευρύτερα .


Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα (Courses) αποτελούν επιμέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες/υπηρεσίες, οι οποίες εντάσσονται στους θεματικούς κύκλους ως εξής:


1. Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Μάθηση (Γλώσσα και Μετανάστευση)
2. Δεξιότητες Ζωής
3. Ψηφιακές Δεξιότητες
4. Οικολογία και Περιβάλλον
5. Τέχνη και Πολιτισμός
6. Συμβουλευτική για την (Ποιότητα) Ζωής & Εργασίας
7. Επιχειρηματικότητα
8. Τρίτη Ηλικία & Ευ Ζην

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ