VIP-Tech-Job: Time 2 Act!

Τιτλος

VIP-Tech-Job: Time 2 Act! (VTJ2)

Λογοτυπο

Ιστοσελιδα

Κωδ. Αναφορας

2020-3-BE04-KA205-002784

Ημ. Εναρξης

01/02/2021

Ημ. Παραδοσης

31/03/2023

Το έργο VTJ2 αναπτύχθηκε ως απάντηση στις επίσημες στατιστικές που δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων και ενήλικων ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και τυφλότητα, μένουν εκτός των χώρων απασχόλησης, παρά τις προσπάθειες, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους να βρουν εργασία, καθώς οι περισσότεροι εργοδότες δεν γνωρίζουν τις ικανότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.

Επιπροσθέτως, εκφράζεται η ανάγκη τα νέα άτομα με προβλήματα όρασης να βρουν πραγματική και μακροχρόνια απασχόληση, να συνδιαμορφώσουν καθολικά προσβάσιμους χώρους εργασίας και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, η σύμπραξη VTJ2 βασίστηκε περαιτέρω στα αποτελέσματα του πρώτου έργου VIP-TECH-JOB, εισάγοντας μια σειρά εργαλείων και πόρων που συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση, συγκεντρώνοντας τις φωνές, τις εμπειρίες και τις απόψεις των νέων VIP.

Μέσω συμβουλών και οδηγιών για τους χώρους εργασίας, κατέστη δυνατή η προώθηση εύλογων προσαρμογών για την υποστήριξη της συμμετοχής των εργαζομένων με ΠΟ, παρέχοντάς τους παράλληλα εκτενείς πληροφορίες σχετικά με χρήσιμες νομοθετικές και κρατικές διατάξεις.

Τα αποτελέσματα του έργου

 • Πλατφόρμα How-To: Μια σειρά μίνι-μαθημάτων που απευθύνονται σε νέους ΑμΠΟ και συμβούλους για να τους παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση δυνητικών εργοδοτών, την προετοιμασία τους για μια συνέντευξη για εργασία, την εκμάθηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους για νέες ευκαιρίες
  μέρος των αποτελεσμάτων του VIP-TECH-JOB
 • Web App: Μια διαδικτυακή εφαρμογή που απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες. Παρέχει χώρο για την ανακοίνωση ανοικτών θέσεων εργασίας, διευκολύνει την έρευνα, την αλληλεπίδραση και παρέχει προσβάσιμα εργαλεία για τους αναζητούντες εργασία για τη δημιουργία του βιογραφικού τους σημειώματος και της επιστολής κινήτρων. Το εργαλείο αυτό διατηρεί αρχείο των αλληλεπιδράσεων για μελλοντική αναφορά
  μέρος των αποτελεσμάτων του VIP-TECH-JOB
 • Εργαλειοθήκη προσβασιμότητας: Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, συνοδευόμενο από πρακτικούς οδηγούς που απευθύνονται σε εκπαιδευτές, εργοδότες και νέους με ΠΟ που αναζητούν εργασία. Στόχος του είναι να υποστηρίξει την αποτελεσματική χρήση των αποτελεσμάτων των VIP-TECH-JOB & VTJ2, να εργαστεί πάνω σε πρακτικές αναζήτησης εργασίας και να εξοικειώσει με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες που διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση. Είναι επίσης χρήσιμο να κατανοηθούν βασικές έννοιες και πρακτικές για να γίνουν οι χώροι εργασίας – και όχι μόνο – καθολικά προσβάσιμοι και χωρίς αποκλεισμούς
  μέρος των αποτελεσμάτων του VTJ2
 • Podcast: Μια σειρά επεισοδίων που σχετίζονται με την προετοιμασία για την αναζήτηση εργασίας και την αγορά εργασίας. Μέσα από διάφορες συνεντεύξεις με ΑμΠΟ, οι ακροατές μπορούν να ενημερωθούν για τις προσωπικές και επαγγελματικές τους εμπειρίες. Επιπλέον, συζητούν για την προσβασιμότητα και την τεχνολογική ανάπτυξη και εκφράζουν τις προσδοκίες, τα θέλω και τις επιθυμίες τους για το μέλλον
  μέρος των αποτελεσμάτων του VTJ2
 • Video Pack: Ένα σύνολο δύο ξεχωριστών αποτελεσμάτων: ένας πρακτικός οδηγός και ένα ντοκιμαντέρ. Ο πρακτικός οδηγός αποσκοπεί στο να παρακινήσει τους νέους με ΠΟ να κάνουν τις δικές τους παρουσιάσεις βίντεο και να αισθάνονται πιο άνετα να μοιράζονται την εικόνα τους ως επαγγελματίες. Από την άλλη πλευρά, το ντοκιμαντέρ έχει ως στόχο να αναδείξει τις φωνές των νέων με ΠΟ. Μοιράζονται τη σημασία των προσβάσιμων χώρων και πρακτικών, την ένταξη και τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες. Επιπλέον, οι νεαροί με ΠΟ αξιολογούν το έργο VTJ2 και τις δραστηριότητές του, προσφέροντας τις απόψεις τους για μελλοντικά και παρόμοια έργα
  μέρος των αποτελεσμάτων του VTJ2

Κοινοπραξία έργου

 
 

Views International AISBL

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

Fundación Docete Omnes

ΕΤΑΙΡΟΣ – ΙΣΠΑΝΙΑ

 
 

Societa’ Cooperativa A.FO.RI.S.MA.

ΕΤΑΙΡΟΣ – ΙΤΑΛΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

ΕΤΑΙΡΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ


Πληροφορίες Προγράμματος

Τίτλος: VIP-Tech-Job: Time 2 Act! (VTJ2)

Περίοδος υλοποίησης: 01/02/2021 – 31/03/2023

Κωδικός αναφοράς: 2020-3-BE04-KA205-002784

Θεματικές: Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Ανθρώπινα δικαιώματα & Κοινωνική συμπερίληψη, Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ιστοσελίδα: https://www.viptechjob.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/viptechjob

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Περισσότερα Προγράμματα