ΠρόγραμμαVip-Tech-Job: Time 2 Act!

Χρήση νέων τεχνολογιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας των νεαρών ατόμων με θέματα τυφλότητας/περιορισμένης όρασης

Περιγραφή έργου

Το έργο Vip-Tech-Job: Time 2 Act! απευθύνεται σε νεαρά άτομα με θέματα τυφλότητας / περιορισμένης όρασης, τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, καθώς και σε εργοδότες και υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρονται να κάνουν πιο συμπεριληπτικές τις επιχειρήσεις τους και να προσλάβουν ΑμΠΟ.

Στην Ευρώπη, το 70% του πληθυσμού με προβλήματα όρασης είναι επί του παρόντος άνεργοι και αναζητούν εργασία. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ΑμΠΟ έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ποικίλα ψηφιακά εργαλεία.

Το έργο Vip-Tech-Job: Time 2 Act έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που θα βοηθήσουν τους νέους ΑμΠΟ να βρουν εργασία.

Ο γενικός, μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι να αυξηθεί ο αριθμός των νέων εργαζομένων ΑμΠΟ σε όλη την Ευρώπη.

Επιδιώκει να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, καθώς και την ανάπτυξη σημαντικών ικανοτήτων δια βίου μάθησης. Σκοπεύει επίσης να διευκολύνει τους νέους ΑμΠΟ που αναζητούν εργασία να έρθουν σε επαφή με εργοδότες και υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού. Θα δώσει στους εργοδότες και υπεύθυνους υποστηριζόμενης απασχόλησης πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη νέων ΑμΠΟ.

Οι Εταίροι του Έργου

VIEWS International (Συντονιστές) – Βέλγιο: http://www.viewsinternational.eu/

AFORISMA – Ιταλία: http://www.aforismatoscana.net/

Docete Omnes – Ισπανία: http://www.doceteomnes.com/

Δάφνη ΚΕΚ – Ελλάδα: http://www.kekdafni.gr/

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται τα ακόλουθα προϊόντα:

“VIP Job Accessibility Toolbox” (μετ: Εργαλειοθήκη Εργασιακής Προσβασιμότητας για ΑμΠΟ), ένα one-stop-shop (κόμβος) για όλους τους χρήστες μας που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να κατανοήσουν έννοιες όπως η προσβασιμότητα και η ένταξη στον εργασιακό χώρο.

“VIP Job Podcast” (μετ: Podcast εργασιακών εμπειριών ΑμΠΟ) , ένα podcast αποτελούμενο από 10 επεισόδια σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, το οποίο θα ηχογραφηθεί από ειδικευμένα νεαρά ΑμΠΟ και θα διερευνήσει ιστορίες επιτυχίας της ένταξης νέων ΑμΠΟ σε διάφορους εργασιακούς χώρους στην Ευρώπη μέσω συνεντεύξεων και αφηγήσεων.

VIP Job Video Pack” (μετ: Πακέτο κινηματογράφησης εργασιακών εμπειριών ΑμΠΟ), αποτελείται από ένα ντοκιμαντέρ με στόχο να παρουσιάσει τα εμπόδια των νεαρών ΑμΠΟ στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ιδανικές τους προσδοκίες για ένα εργασιακό περιβάλλον 100% χωρίς εμπόδια, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει εργαλεία και προσωπικές εμπειρίες πάνω στη χρήση εργαλείων βιντεοσκόπησης για την αφήγηση των προσωπικών τους εμπειριών.

Logo

Website & Social Media​

Website

Σελίδα στο Facebook

Πλατφόρμα επιμόρφωσης HowTo

Εφαρμογή εύρεσης εργασίας

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Vip-Tech-Job: Time 2 Act!

Αριθμός έγκρισης; 2020-3-BE04-KA205-002784

Περίοδος υλοποίησης: 01/02/2021 – 31/01/2023

Περισσότερα Προγράμματα