Πρόγραμμα SAFE

Δημιουργία και διατήρηση ασφαλών χώρων ύπαρξης, έκφρασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων

Περιγραφή έργου

Το έργο SAFE (Safe Spaces for Learning) απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων μαζί με ενήλικες εκπαιδευόμενους από μια ποικιλία περιθωριοποιημένων και συστημικά αποκλεισμένων ομάδων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναδείξει την τελευταία δεκαετία, μέσω εκστρατειών και καταγραφής της πραγματικότητας με ντοκιμαντερίστικο τρόπο, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ασφαλείς χώροι στην ψυχολογική ενδυνάμωση των προσφύγων και των ανθρώπων που διανύουν τραυματικά ταξίδια κάτω από συστημικό αποκλεισμό λόγω φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για την κοινοπραξία SAFE σημαίνει να ακούμε, να μοιραζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Ως εκ τούτου, ένας ασφαλής χώρος δεν δεσμεύεται να είναι γεωγραφικά οριοθετημένος, καθώς μπορεί να επεκταθεί στις διαδικτυακές κοινότητες ή ακόμη και στον εαυτό μας.

Το έργο SAFE στοχεύει στο να επιδιώξει την κοινωνική ένταξη και την αλλαγή βελτιώνοντας και επεκτείνοντας την προσφορά ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας για ενήλικες, μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οδηγού για τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλών χώρων μάθησης, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας σχετικά με τη νοοτροπία του ασφαλούς χώρου στα συστήματα ζωής των ανθρώπων, δηλαδή την οικογένεια, την κοινότητα και τη διεθνή ταυτότητα. Το έργο στοχεύει επίσης στην αύξηση της ζήτησης για μάθηση και της υιοθέτησης μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισης, καθοδήγησης και παρακίνησης, οι οποίες θα διευκολυνθούν από τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού αφήγησης που θα στοχεύει όχι μόνο στην αναγνώριση των ασφαλών και μη ασφαλών στοιχείων ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, αλλά και στην παροχή λύσεων, στην ανάδειξη του αγώνα και στην προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων μέσω της κατανόησης.

Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο SAFE αντιπροσωπεύουν 6 ευρωπαϊκές χώρες: Πορτογαλία, Σερβία, Αυστρία, Ιταλία, Βέλγιο και Ελλάδα.

Ο Συντονιστής του Έργου

Ο συντονιστής του έργου AMAR TERRA VERDEEPATV υποστηρίζει ότι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της απασχόλησης ή της αυτοαπασχόλησης, η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ισότητα των φύλων είναι τα βασικά μηνύματα που περνούν στην καθημερινότητά τους. Έχουν πραγματοποιήσει αρκετά έργα στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων σε συνεργασία με την πλειοψηφία των εταίρων που διαμορφώνουν ισχυρές σχέσεις και συμβατές συμπεριφορές με τρόπο που ενισχύει τη θέληση για περαιτέρω πρόοδο.

Οι Εταίροι του Έργου

Η EAEA εδώ και χρόνια υποστηρίζει την ανάγκη να γίνει η εκπαίδευση στην Ευρώπη πιο περιεκτική, εμπλέκοντας όσους μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τη μάθηση.Στο πλαίσιο του έργου του Περιφερειακού Δικτύου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (RENEWAL), η EAEA ανέλυσε εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και συγκέντρωσε προτάσεις για τη βελτίωσή τους από τη σκοπιά της κοινωνίας των πολιτών, ενώ μέσω των έργων Widening Roma women´s access to non-formal and informal learning validation systems (ROM-ACT) και Action plan for validation and non-formal adult education (AVA) δραστηριοποιήθηκε για τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Το Διεθνές Συμβούλιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ICAE) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο με ειδική εντολή να υπερασπιστεί τη μάθηση και την εκπαίδευση των νέων και των ενηλίκων (ALE) ως παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα. Δημιουργήθηκε το 1973 και διαθέτει 7 περιφερειακά όργανα που εκπροσωπούν περισσότερες από 800 ΜΚΟ – περιφερειακά, εθνικά και τομεακά δίκτυα – σε περισσότερες από 75 χώρες. Το ICAE είναι ένα στρατηγικό δίκτυο που προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων ως εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την ενημερωμένη συμμετοχή των ανθρώπων.

Το PATATRAC επιδιώκει την κοινωνική ενσωμάτωση και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε νέους και ενήλικες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, μετανάστες και άτομα με αναπηρία, για να προωθήσει την ανάπτυξη των ατόμων. Ο σύλλογος συνεργάζεται με διάφορους φορείς προκειμένου να ενεργοποιήσει ένα εδαφικό δίκτυο που εργάζεται για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, και έτσι, αν και ένας σχετικά νέος οργανισμός, έχει σημαντικό αντίκτυπο στα θέματα της προόδου λόγω της καταπολέμησης των καθημερινών προκλήσεων σε τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη ασφαλούς χώρου στο πλαίσιο του κοινοτικού κέντρου Snodo της Aversa.

Το VHS Βιέννης είναι ένας ιστορικός θεσμός ως οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων της πόλης της Βιέννης και έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων και στην εργασία με περιθωριοποιημένες ομάδες. Η VHS Wien έχει περίπου 150.000 συμμετέχοντες σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων, στην εξωστρέφεια και στην εργασία με πρόσφυγες.

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ πιστεύει ότι η δήλωση του Paolo Freire “…δεν υπάρχει μετασχηματισμός χωρίς δράση… Οι προοδευτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να πείσουν τους εαυτούς τους ότι δεν είναι μόνο δάσκαλοι-… Είμαστε πολιτικοί αγωνιστές επειδή είμαστε δάσκαλοι… Η δουλειά μας… απαιτεί τη συμμετοχή μας και την αφοσίωσή μας στο ξεπέρασμα της κοινωνικής αδικίας.” περιλαμβάνει την εργασία ενάντια στην κοινωνική αδικία, συμπεριλαμβανομένης της αδικίας απέναντι σε διαφορετικές ομάδες ενηλίκων.

Στοχοθεσία του έργου SAFE

Ο στόχος αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οδηγού για τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλών χώρων μάθησης, Οδηγός για τους Ασφαλείς Χώρους για Μάθηση: Πώς να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις έναν ασφαλή χώρο για την εκπαίδευση ενηλίκων (Safe Spaces for Learning Guide: How to create and maintain a safe space for adult learning), συμπεριλαμβανομένης μιας εκτεταμένης έρευνας για τη νοοτροπία των ασφαλών χώρων στα συστήματα ζωής των ανθρώπων, εννοώντας την οικογένεια, την κοινότητα και τη διεθνή ταυτότητα.

Το έργο στοχεύει επίσης να αυξήσει τη ζήτηση και την αφομοίωση μάθησης μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισης, καθοδήγησης και κινήτρων που θα διευκολυνθούν από τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού αφήγησης, το Επιτραπέζιο Παιχνίδι S.A.F.E.: Αναγνωρίστε την Προκατάληψη και Δημιουργήστε έναν Ασφαλή Χώρο (the S.A.F.E. Boardgame: Recognise Bias and Create a Safe Space) που θα στοχεύει όχι μόνο στην αναγνώριση των ασφαλών και μη ασφαλών στοιχείων ενός μαθησιακού περιβάλλοντος αλλά και στην παροχή λύσεων που τονίζουν τον αγώνα και την εργασία για την επίλυση των συγκρούσεων μέσω της κατανόησης.

Τέλος, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα έγγραφο πολιτικής ευαισθητοποίησης, Έγγραφο πολιτικής: Διατηρώντας νοοτροπίες ασφαλούς χώρου: Συζήτηση πολιτικών για τη φυλή, το φύλο και την ταυτότητα του πολίτη στην Ευρώπη (Policy Paper: Sustaining Safe Space Mentalities: Discussing policies on race, gender and civic identity in Europe), που θα συζητά τις πολιτικές για τη φυλή, το φύλο και την ταυτότητα του πολίτη στην Ευρώπη και πώς η πολιτική θα μπορούσε να βοηθήσει την κοινωνία να προχωρήσει προς την αποδοχή, την αναγνώριση του αγώνα και τη δημιουργία ασφαλών χώρων για όλους.

Logo

Website & Social Media​

safespacesale.eu

@SAFESpacesProject

Υλικό

Στην Αγγλική γλώσσα

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Safe spAces For lEarning

Αριθμός έγκρισης; 2020-1-PT01-KA204-078631

Περίοδος υλοποίησης: 01/10/2020 – 31/03/2023

Περισσότερα Προγράμματα