Πρόγραμμα R.I.S.E

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσο πραγματοποίησης της ενσωμάτωσης

Η κοινοπραξία που περιλαμβάνει αυτή την προτεινόμενη πρωτοβουλία RISE αποτελείται από ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από επτά χώρες: την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία, των οποίων οι ομάδες στόχοι είναι μετανάστες και μακροχρόνια άνεργοι. Κάθε ίδρυμα έχει αποδεδειγμένη πείρα στην παροχή καινοτόμων λύσεων ενεργοποίησης για μακροχρόνια ανέργους και μοιράζεται μια ισχυρή δέσμευση για τη βελτίωση των ευκαιριών ένταξης για τους μετανάστες πληθυσμούς μας. Οι εταίροι από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα συνεργάστηκαν στο έργο EDGE (Ενίσχυση της Παράδοσης Καθοδήγησης και Απασχολησιμότητας). Ο ρουμανικός εταίρος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην επιχειρηματική εκπαίδευση, ενώ ο γερμανός εταίρος έχει σημαντική εμπειρία στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Το Βέλγιο έχει επίσης αποκτήσει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη μέσω της συμμετοχής του σε πολυάριθμα προγράμματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο ηγέτης-εταίρος της Αυστρίας (επίσης μέρος του έργου ERASMUS + EDGE) οφείλει τη φήμη του σε μια σειρά νεοϊδρυθέντων κοινωνικών επιχειρήσεων στη Βιέννη.

Το πρόγραμμα RISE έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας μέσω του μηχανισμού κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα υιοθετήσει μια δυναμική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση της δημιουργίας ικανοτήτων ατόμων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, επιτρέποντάς τους να γίνουν ενεργοί παράγοντες στην ενίσχυση της προσωπικής, κοινωνικής και οικονομικής τους ζωής. Ο ισχυρισμός είναι ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες στο μοντέλο των κοινωνικών επιχειρήσεων να επιτύχουν αποτελέσματα επιτυχούς εξέλιξης, τα οποία θα εξαρτώνται επίσης από στενή συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματικούς / επιχειρηματικούς εμπειρογνώμονες.
Τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θεωρεί την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως σημαντική στρατηγική για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ατόμων. Αυτά τα οφέλη υπογραμμίζονται επίσης στην έκθεση SESBA (2016), των οποίων οι συστάσεις περιλαμβάνουν την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης και καθοδήγησης και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των μεταναστών, καθώς και την παραγωγή εγχειριδίων και εργαλείων για τους επαγγελματίες. Για το έργο RISE, η έκκληση του μοντέλου κοινωνικής επιχείρησης σχετίζεται με τον ισχυρό κοινωνικό του σκοπό, λειτουργώντας παράλληλα και ως βιώσιμη εμπορική οντότητα. Πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει ιδιαίτερη σημασία στη σφαίρα της ΕΕΚ, καθώς διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν αυτονομία μέσω της δημιουργικότητας, της συνεργασίας, της καινοτομίας και της ανάληψης κινδύνων, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης κοινωνικής επιχείρησης.

Οι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος RISE θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων στις αντίστοιχες χώρες μας, συμπεριλαμβανομένων τοπικών παραδειγμάτων επιτυχημένων επιχειρήσεων καθώς και μεθοδολογιών και πόρων κατάρτισης. Κάθε εταίρος θα συμβάλει στην τελική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων που θα προέρχονται από παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής. Το Πρόγραμμα RISE θα επικεντρωθεί στη δημιουργία θετικών κοινωνικών αλλαγών για άτομα και κοινότητες, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει στους μαθητές μας να εκμεταλλευτούν το επιχειρηματικό τους δυναμικό προκειμένου να παραδώσουν ένα βιώσιμο, εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και κολεκτιβισμού.

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Realising Integration through Social Enterprise

Αριθμός έγκρισης: 2018-1-AT01-KA204-039213

Περίοδος Υλοποίησης: 01/10/2018 –  30/06/2020

Εταίροι:

logo RISE 2 B
Ιστοσελίδα προγράμματος​

Αρχεία σχετικά με το πρόγραμμα

Περισσότερα Προγράμματα