Πρόγραμμα Qualifying Differences

Τιτλος

Qualifying Differences

Λογοτυπο

Κωδ. Αναφορας

2019-1-PT01-KA204-061247

Ημ. Εναρξης

01/09/2019

Ημ. Παραδοσης

31/08/2022

Πρόγραμμα Qualifying Differences
Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων

Περιγραφή έργου

Το Έργο «Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων» προέκυψε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη καινοτόμα μεθοδολογία ( ενός Οδηγού, μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας ενημερωτικής έκδοσης για την αναπηρία),ώστε σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο να διαθέσουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης στους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών φροντίδας στους ενήλικες της ομάδας στόχου.

Ωστόσο, βασική μας πρόθεση είναι να παρέχουμε στους ενήλικες επαγγελματίες ή εκπαιδευόμενους να μπούν στην διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους μέσω μιας κοινής μεθοδολογίας (Μεθοδολογικός οδηγός για επαγγελματίες και εργαλειοθήκη Πιστοποίησης Δεξιοτήτων) συνολικά στην επικράτεια των χωρών των εταίρων. Σε μια παγκόσμια κοινωνία που θέλουμε να τους συμπεριλαμβάνει όλους, είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινούνται χωρίς εμπόδια εργασίας ανεξάρτητα αν πρόκειται για χώρα ή οργανισμό.

Η προσέγγισή μας αυτή θα μπορεί να αποτυπωθεί στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο, στην αλλαγή νοοτροπίας και κατανόησης της αναπηρίας και την σύνδεσή της με την απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συμβάλλει στην επίτευξη της ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό να συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή, την ενεργό πολιτειότητα, την καινοτομία και δημιουργικότητα. Αυτό είναι δυνατό αν ενθαρρύνουμε την επιστροφή στην εργασία των ατόμων που στην διάρκεια του βίου τους απέκτησαν μια αναπηρία και να συμβάλλουμε στην ανάδειξη και αναβάθμιση των γνώσεών τους. Ενδυναμώνοντας τα άτομα με αναπηρίες, καταπολεμάμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες επισφάλειας που αυτός εγκυμονεί για τα άτομα με αναπηρίες.

Ο Συντονιστής του Έργου

Η Επαγγελματική Σχολή EPRALIMA είναι ενα Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Συνεργαζόμενων φορέων και ατόμων, ευρισκόμενη στο βόρειο άκρο της Πορτογαλίας, στην περιοχή Viana do Castelo και στην Περιφέρεια Minho Lima Region, συγκεκριμένα στο Arcos de Valdevez, Ponte da Barca and Ponte de Lima. Το Εκπαιδευτήριο Epralima εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα παρέχει Προγράμματα Εκαπίδευσης σε Νέους, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιπέδου 5 σε διάφορες Ειδικότητες.

Οι Εταίροι του Έργου

Το Κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur) ανήκει στον Ομιλο Grupo Coremsa,μαζί με άλλους φορείς ΕΕΚ, για περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την απασχόληση.

Η Ιταλική Ένωση για την ατόμων με Μυοσκελετική Δυστροφία – Παράρτημα Σαβιάνο (Muscolar Distrophy Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Το Sezione di Saviano) είναι μια εθελοντική ένωση που ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες.

Η E-Seniors είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2005 από τον γενικό διευθυντή της ένωσης Monique Epstein. Οι E-Seniors στοχεύουν στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού προσφέροντας εκπαίδευση σε ΤΠΕ σε ηλικιωμένους (άτομα 55 ετών και άνω).

Το Πανεπιστήμιο Masaryk (Masaryk University) “Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας ή κοινωνικής κατάστασης. Υποστηρίζουμε ενεργά την έρευνα. Με ανοικτό μυαλό και αφοσίωση επηρεάζουμε τις ζωές των των ανθρώπων γύρω μας. ”

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ είναι ενεργό από το 1996 και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις. Συμμετέχει σε διάφορες προσκλήσεις για την προαγωγή της μάθησης ενηλίκων ανταποκρινόμενη στα εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια χρηματοδότησης.

Για την επίτευξη των στόχων που εντοπίσαμε, το έργο προτείνει να πραγματοποιηθούν 3 αποτελέσματα:

Η παρούσα έκδοση στοχεύει στην αποτύπωση της αναπηρίας στις διάφορες μορφές της και να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο για επαγγελματίες του χώρου αλλά και σε μελλοντικούς εργοδότες.

Θεματικές της έκδοσης: Τύποι και χαρακτηριστικά της αναπηρίας, Νομοθεσία και Δικαιώματα των ΑΜΕΑ, Νομοθεσία και παροχές στους εργοδότες των ΑΜΕΑ.

Διαθέσιμη σε έντυπη και ηχογραφημένη εκδοχή

«Ο Μεθοδολογικός Οδηγός απευθύνεται σε ενήλικες και τεχνικό προσωπικό ώστε να τους εφοδιάσει με γνώσεις και πληροφορίες για την Πιστοποίηση των Δεξιοτήτων μέσα από μια κοινή μεθοδολογία.

Η προσέγγισή μας αυτή θα μπορεί να αποτυπωθεί στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο, στην αλλαγή νοοτροπίας και κατανόησης της αναπηρίας και την σύνδεσή της με την απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Προβλέπεται η δημιουργία μιας συμπεριληπτικής πλατφόρμας με πληροφορίς και υλικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων με προβλήματα όρασης ή περιορισμένης λειτουργικότητας των άνω άκρων.

Οι φορείς του έργου καθώς και οργανισμοί Πιστοποίησης των δεξιοτήτων των ΑΜΕΑ, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμοί που ενδιαφέρονται να προσλάβουν ΑΜΕΑ. Ολοι οι παραπάνω είναι δυνητικά χρήστες της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

Λογότυπο

Ιστοσελίδα & Social Media​

Ιστοσελίδα προγράμματος
Είσοδος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα
Η σελίδα μας στο facebook
Στείλτε μας ένα email

Υλικό

“Πώς να βρείτε εργασία: Ένας οδηγός για άτομα με αναπηρίες”

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Qualifying Differences

Αριθμός έγκρισης; 2019-1-PT01-KA204-061247

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2019 – 31/08/2022

Περισσότερα Προγράμματα