Πρόγραμμα WLB

Eναρμόνιση εργασιακής και προσωπικής ζωής και την προώθηση της ισότητας των φύλων

Περιγραφή έργου

Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women (WLB) – Καινοτόμα εργαλεία για την εναρμόνιση εργασιακής και προσωπικής ζωής για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ως καθήκον των μελών τους, ωστόσο οι στατιστικές δείχνουν μια αργή πρόοδο. Το έργο «Καινοτόμα εργαλεία εναρμόνισης εργασιακής και προσωπικής ζωής και για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών» υποστηρίζει και εντοπίζει λύσεις προς όφελος της ισότητας γυναικών και ανδρών καθως και αποτελέσματα που εστιάζονται στην εφαρμογή της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στις επιχειρήσεις.

Τέσσερις συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Οι Εταίροι του Έργου

Η Ένωση Επαγγελματιών Ανδραγωγικής CR, z. s. (Τσεχία – Συντονιστές)  ιδρύθηκε το 2006 από υποστηρικτές της ανδραγωγικής. Επί του παρόντος, η ένωσή μας είναι μια μη κυβερνητική, μη πολιτική και μη κερδοσκοπική ένωση πολιτών, αποστολή της οποίας είναι να φέρει σε επαφή πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων με βάση τον εθελοντισμό και το επαγγελματικό ενδιαφέρον.

Στόχος της Επαγγελματικής σχολής AMAR TERRA VERDE LDA (Πορτογαλία) είναι να παρέχει στους νέους της περιοχής επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Η Σχολή δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στο σκοπό που την οδήγησε στη δημιουργία της, αναπτύσσοντας δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης με αυστηρότητα και ποιότητα.

Η Ένωση Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Σλοβακία (AIVD) (Σλοβακία) έχει 30ετή παράδοση στον τομέα των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων στη Σλοβακία. Αποστολή μας είναι να φέρουμε σε επαφή τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και να προωθήσουμε τα κοινά συμφέροντα, τους στόχους και τις ανάγκες τους.

Eμείς ως ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ (GR) με μακρόπνοο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατάρτισης, ιδίως για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με μία 25ετή αναφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων σε Ευρωπαικό και Εθνικό επίπεδο.

Λογότυπο

Moodle & Social Media​

Επιμορφωτικό πρόγραμμα (Moodle)


Η σελίδα μας στο Facebook

Στοιχεία έργου

Τίτλος: Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women

Κωδικός: 2019-1-CZ01-KA204-061180

Περίοδος Υλοποίησης: 01-12-2019 μέχρι 30-11-2021

Για την επίτευξη των στόχων που εντοπίσαμε, το έργο προτείνει να πραγματοποιηθούν 4 αποτελέσματα:

  • Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών θα διαμεσολαβηθούν με τη μορφή συνεντεύξεων βίντεο με 16 διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία WLB στις εταιρείες τους.

  • Στο δεύτερο μέρος του έργου, οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα δημιουργήσουν WLB εργαλεία Μάθησης , μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την εφαρμογή του Work-Life Balance στις εταιρείες και ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές της WLB που προορίζονται για εκπαιδευτές / συμβούλους. Τα εργαλεία WLB Blended Learning θα μεταφραστούν σε Τσεχικά, Σλοβακικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά και Αγγλικά για τη συμμετοχή ευρύτερου κοινού και ομάδων στόχων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην απάντηση των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων της εκπαίδευσης για την ισότητα των φύλων και την υποστήριξη της ισορροπίας απασχόλησης και επαγγελματικής ζωής στην Ευρώπη.
  • Εκπαιδευτές / καθηγητές / σύμβουλοι θα παρακολουθήσουν μια βραχυπρόθεσμη επιμορφωτική συνάντηση προσωπικού για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Στο WLB Blended Learning HR οι διευθυντές και οι εκπαιδευτές εταιρειών θα εκπαιδευτούν. Στη δραστηριότητα Πιλοτικής Εφαρμογής θα συμμετέχουν επίσης μαθητές, από τις τάξεις των οποίων θα προσληφθούν μελλοντικοί ειδικοί σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και στην αλλαγή στάσεων στις μελλοντικές γενιές στην Ευρώπη στο πλαίσιο των θεμάτων φύλου. Τα αποτελέσματα του έργου θα επαληθευτούν και θα αξιολογηθούν επαρκώς.
Περισσότερα Προγράμματα