Πρόγραμμα ReVoT

revot_logoPrint

ΠΛΑΙΣΙΟ

Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν την ενσωμάτωση των προσφύγων ως πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και εγρήγορση απέναντι στον κοινωνικό εξτρεμισμό και την εγκληματικότητα. Οι πρόσφυγες μπορούν, αντιθέτως, να αποτελέσουν σημαντική πηγή καταρτισμένου προσωπικού. Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και η συμμετοχή σε δράσεις προσανατολισμού είναι το πρώτο βήμα, η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι το δεύτερο.

H επιτυχημένη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας εκτός από την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών συμβάλλει δυναμικά στην οργάνωση της ζωής και την ένταξη σε κοινωνικά δίκτυα. Φορείς ΣΕΚ, ΜΚΟ και Γραφεία Απασχόλησης αποσκοπούν στην ενσωμάτωση. Ωστόσο οι φορείς εργάζονται συνήθως μόνοι και απομονωμένοι. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η κάθε χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με έναν δικό της τρόπο η κάθε μία, γεγονός που ευνοεί μάλλον την καχυποψία των άλλων έξω από τα σύνορά τους.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο επιδιώκει :

  • Να εξελίξει και να διευρύνει την προσφορά δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω της ανίχνευσης καλών πρακτικών στην επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική προς τη συγκεκριμένη ομά-δα στόχου
  • Να ενισχύσει την γνώση σχετικά με το θέμα καθώς και την κατανόηση των διαφορετικών καταστάσεων και νομικών πλαισίων που ισχύουν στις συμμετέ-χουσες χώρες και αφορούν την ενσωμάτωση των προσφύγων
  • Να αποτυπώσει την εμπειρία ως καταλύτη εμβάθυνσης στην αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφύγων ως πρόβλημα και ζήτημα Ευρωπαϊκό
  • Να υποστηρίξει την δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την ενσω-μάτωση των προσφύγων

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θα εκδοθεί μια Συλλογή Βέλτιστων Πρακτικών στο θέμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην επαγγελματική κατάρτιση και κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας. Η Έκδοση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
Απώτερος στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τους πρόσφυγες και την μετέπειτα ανάπτυξη υποστηρικτικών έργων


Όνομα προγράμματος: ReVoT – Refugees in Vocational Training (Ενσωμάτωση προσφύγων μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης)

Αριθμός έγκρισης: 2016-1-DE02-KA202-00328

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://revot.jimdo.com/ (στα αγγλικά)

Συντονιστής Φορέας: Volkshochschule Hannover, Γερμανία

Εταίροι:


Αρχεία σχετικά με το πρόγραμμα

Έκδοση αποτελεσμάτων με καλές πρακτικές. Διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://revot.jimdo.com/booklet/

Ενημερωτικό φυλλάδιο σε Γερμανικά (Γερμανίας), Ισπανικά, Αγγλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά (Αυστρίας),  Ιταλικά, Ελληνικά και  Κροάτικα (σειρά εμφάνισης στη σελίδα του προγράμματος)

Παρουσίαση ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ kick off meeting στη Γρανάδα (στα αγγλικά)

Συνοπτική παρουσίαση σχετικά με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα (στα αγγλικά)

Παρουσίαση του προγράμματος ReVoT (στα αγγλικά)

Περισσότερα Προγράμματα