Πρόγραμμα MUPYME

Εργασία και Γυναίκες τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη: Από την οικιακή οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Αρ. Πρ: 2015-1-ES01-KA204-015937

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
(για περισσότερες πληρφορίες στα αγγλικά επισκεφτείτε την
Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Προγραμμάτων Erasmus+)

Τι ειναι το πρόγραμμα MUPYME

mupyme-logo

Το πρόγραμμα MUPYME (Μούπιμε) αποτελεί μία προσπάθεια ευαισθητοποιήσης σχετικά με αυτές τις ικανότητες των γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά / νοικοκυρών, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στον τομέα των επιχειρήσεων καθώς και να εντοπίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάπτυξής τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθεί να λάβει υπόψη του την κοινωνική πραγματικότητα αυτής της ομάδας σε μία ευρεία κλίμακα χωρών, να μοιραστεί τις καλές πρακτικές σχετικά με την εργασιακή προώθηση και να προτείνει κοινές λύσεις εφαρμόσιμες σε αυτές τις πραγματικότητες.

Για τα παραδοτέα του έργου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα (διαθέσιμη μόνο σε Αγγλικά και Ισπανικά): http://www.mupyme.net/index.php/en/

——–

Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

(1) να διευκολύνει τις νοικοκυρές στην μετάβαση από διαχειρίστριες του νοικοκυριού σε διαχειρίστριες ή προωθήτριες νέων μικρομεσσαίων επιχειρήσεων, χτίζοντας μία επαγγελματική πιστοποίηση για αυτή την ομάδα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική ανασκόπηση και τη γνώση των ικανοτήτων τους και δυνατοτήτων τους, ενισχυόμενη με μια πρωτοπόρα προσέγγιση

και

(2) ανάπτυξη των προσόντων των εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων από διάφορους οργανισμούς, δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ομάδα στόχου ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση ως προς τις πιθανότητες απορρόφησης στον εργασιακό κόσμο και να στοχεύσουμε στην προσωπική κινητοποίηση και βελτίωση των ικανοτήτων

——–

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του MUPYME θα είναι:

1. Κατηγοριοποίηση των οικιακών εργασιών σύμφωνα με το επαγγελματογράφημα και αναγνώριση των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την ενασχόληση με τα οικιακά

2. Ανάλυση των αναπτυχθέντων ικανοτήτων, καθώς και των όλων προηγούμενων, με τη δυνατότητα προσέγγισής τους με μια πρωτοπόρα / επιχειρηματική ματιά.

3. Δημιουργία μιας εκπαιδευτικής στρατηγικής ειδικά σχεδιασμένης για την ομάδα στόχου

4. Δημιουργία υλικού διάδοσης προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες

5. Να προσφερουμε ενα εκπαιδευτικό μοντέλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον και προώθηση της επιχειρηματικότητας

——–

Δελτία Τύπου

——–

Με λίγα λόγια

Το πρόγραμμα MUPYME, εκτός του να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ανάγκη για προσαρμοσμένη εκπαίδευση και τη χρήση νέων τεχνολογιών που βοηθάει την εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντάς την πιο φιλική και ευέλικτη, έχει επίσης άμεσο όφελος στη δημιουργία θέσεων εργασίας και συνθηκών κοινωνικής ένταξης μη προνομιούχων ομάδων.

Ταυτόχρονα, θα γίνει ανατροφοδότηση των μεθοδολογιών και των διδακτικών εργαλείων που θα δημιουργηθούν μέσα στο πρόγραμμα, βελτιώνοντας τα – εαν είναι δυνατο – και ρυθμίζοντας τα στην ομάδα στόχου. Το MUPYME θα δημιουργήσει και θα δημοσιεύσει χρήσιμες εκπαιδευτικές πηγές με στόχο να υπάρχουν και μετά τη λήξη του προγράμματος.

——–

Φορείς που συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος, Eλλάδα, Π.Γ.Δ. Μακεδονίας και Ισπανία.

Ο συντονιστής φορέας είναι η Ισπανική Ομοσπονδία Λαϊκών Πανεπιστημίων (Federación Española de Universidades Populares – FEUP) με έδρα στη Μαδρίτη, Ισπανία

Συμμετέχουν οι φορείς

Περισσότερα Προγράμματα