Πρόγραμμα MILMET

Τιτλος

MILMET – Migrants Integration into the Labour Market and Ecological Transition

Λογοτυπο

Ιστοσελιδα

Κωδ. Αναφορας

2021-1-FR01-KA220-ADU-000026130

Ημ. Εναρξης

15/02/2022

Ημ. Παραδοσης

14/02/2024

Ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην εργασία μέσω εγχειρημάτων οικολογικής και βιώσιμης μετάβασης

Περιγραφή έργου

Το έργο MILMET γεννήθηκε από την παρατήρηση ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολλές εμπόδια (πολιτισμικές διαφορές, γλωσσικά εμπόδια, διακρίσεις, μη αναγνώριση διπλωμάτων τρίτων χωρών, κινητικότητα κ.λπ.) που παρεμποδίζουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 55 % των μεταναστών από τρίτες χώρες είναι απασχολούνται σε σύγκριση με το 68 % των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- το 39 % ζει σε σχετική φτώχεια σε σύγκριση με το 17 % των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 70 % των προσφύγων είναι άνεργοι κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ένταξής τους.

Ένα από τα λόγος του προβλήματος της επαγγελματικής ένταξης είναι ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η μέθοδος κατάρτισης δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μεταναστών. Θα ήταν καλύτερα αν η γλωσσική κατάρτιση μπορούσε να συνδεθεί με την αγορά εργασίας στην αρχή της διαδικασίας ένταξης. Εξάλλου, οι οικολογικές απειλές είναι πολύ πραγματικές. για να αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα κλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, πολλές εταιρείες προσπαθούν να αλλάξουν τις μεθόδους παραγωγής και κατανάλωσης και στρέφονται προς μια τοπική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Οι αλλαγές αυτές θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Από αυτή την παρατήρηση, θελήσαμε να συγκεντρώσουμε την τεχνογνωσία και τις ικανότητές μας και να δημιουργήσουμε τη MILMET που φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των : μεταναστών και των προσφύγων όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής τους, των οικολογικών επιχειρήσεων όσον αφορά τα θέματά τους για την εξεύρεση εξειδικευμένων ανθρώπινου δυναμικού και οργανισμούς όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τους προσεγγίσεις με τους μετανάστες.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο MILMET αντιπροσωπεύουν 5 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Ο Συντονιστής του Έργου

To Afidel (Association Formation Insertion Développement Local) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης, αναγνωρισμένος για τις αξίες του, τη γνώση του εδάφους και τη γνώση των τεχνικών διδασκαλίας και υποστήριξης. Aπευθύνεται κυρίως σε άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, σημαντικό μέρος των οποίων έχουν χαμηλό επίπεδο προσόντων, προκειμένου να τα βοηθήσει να επιστρέψουν στην εργασία ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάρτιση που οδηγεί σε προσόντα.

Οι Εταίροι του Έργου

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina – Ρουμανία

Duemilauno Agenzia Sociale – Ιταλία

Asociación Ecologica Precious Plastic Canarias hacia una economía circular – Ισπανία

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ – Ελλάδα

Στόχοι του έργου

  • Αποτελεσματικότερη ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας
  • Εντοπισμός και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μεταναστών, ιδίως εκείνων που απαιτούνται στις πράσινες επιχειρήσεις
  • Σύνδεση πράσινων επιχειρήσεων και μεταναστών
  • Συμμετοχή των πράσινων επιχειρήσεων και των μεταναστών στις δραστηριότητες του έργου
  • Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των αρχών σε θέματα ένταξης των μεταναστών

Logo

 

Website & Social Media​

Υλικό

  • Εγχειρίδιο εκπαιδευτών
  • Εργαλειοθήκη / Αποθετήριο μαθησιακών πόρων

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: MILMET – Migrants Integration into the Labour Market and Ecological Transition

Αριθμός έγκρισης;  2021-1-FR01-KA220-ADU-000026130

Περίοδος υλοποίησης: 15/02/2022 – 14/02/2024

Περισσότερα Προγράμματα