Πρόγραμμα MAV

Print

Το πρόγραμμα “Multidimensional training of adult volunteers to foster migrants” (Πολυδιάστατη εκπαίδευση ενήλικων εθελοντών** για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μεταναστριών/-στών), εν συντομία MAV, αντιλαμβάνεται την ενσωμάτωση σαν μια εξελικτική για ολόκληρη την κοινωνία διαδικασία. Η ενσωμάτωση γίνεται αντιληπτή ως ένα διαδραστικό σύστημα σχέσεων, βασισμένο πάνω σε επιλογές και ανάγκες, και όχι σαν ένας στατικός συνδυασμός ατομικών καταστάσεων.

Μέσω αυτού του εννοιολογικού πλαισίου, το MAV λαμβάνει υπόψη του σχετικές με το θέμα απόψεις και τις εντάσσει σε μια κατανοητή και καινοτόμα προσέγγιση ώστε να προωθήσει την “κοινωνική ενσωμάτωση” των μεταναστριών/-στών:

  • Εμπλοκή ενδιαφερόμενων – άτομα κλειδιά όπως επαγγελματίες, εκπαιδευτές και σχεδιαστές πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων που δουλεύουν με μετανάστες (σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, κυρίως με γυναίκες και παιδιά) από τη μια μεριά, και από την άλλη πλευρά με μετανάστες που έχουν ανάγκη εύρεσης εργασίας και αξιοπρεπούς προσωπικής ζωής στη χώρα υποδοχής, και οι οποίες/-οι έχουν ανάγκη να ενσωματωθούν στις νέες αυτές κοινότητες,
  • Υλοποίηση ενός συνδυασμού από διασυνδεδεμένες και βασισμένες σε πραγματικές εμπειρίες διαδικασίες μάθησης στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες θα απευθύνονται σε μετανάστριες/-στες (και) εθελοντές (μέσω αξιολόγησης και πιστοποίησης);
    Όλα σύμφωνα με ένα πλαίσιο και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία προσεκτικά σχεδιασμένη με προοπτική επέκτασης και πέρα από τα χρονικά πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, στη Γερμανία και στις άλλες πέντε χώρες του προγράμματος (Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος και Τουρκία) και σε άλλες χώρες της Ένωσης.

Οι εταίροι του MAV έχουν δεσμευθεί να επιτύχουν να προσεγγίσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά την ομάδα στόχου (μετανάστριες/-στες): ο εννοιλογικός προσανατολισμός του προγράμματος βασίζεται στην ενσωμάτωση ως κάτι που θα προωθηθεί από μετανάστριες/-στες εθελοντές που θα δρουν ως μέντορες για νεότερες/-ους μετανάστριες/-στες. Οι “Στρατηγικές καθοδήγησης και τα κίνητρα” γίνονται αντιληπτά ως σχετικoί στόχοι για την επίτετυξη της ενσωμάτωσης με ομαλό αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο, να εμπνεύσουν τις μετανάστριες/-στες εθελόντριες/-ές να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων, προσωπικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων (soft skills) και των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Η επιλεγμένη στρατηγική συνδυάζει παραδοσιακές προσεγγίσεις με καινοτόμα εργαλεία κινήτρων και καθοδήγησης μέσα σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό “πακέτο”, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των εθελοντών μεταναστών και των κοινοτήτων τους, εξ’ ου και ο πολλαπλασιασμός των οφελών του με τη μαθησιακή μεθόδο του MAV από τους εθελοντές μετανάστες προς άλλους μετανάστες.

Με αυτό τον τρόπο, το MAV θα συμβάλλει άμεσα για την περαιτέρω υποστήριξη του τελικό σκοπού που είναι η ενσωμάτωση των μεταναστών, ενώ ταυτόχρονα θα εργάζεται για την βιωσιμότητα του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωσή του.

 

**Επισήμανση: Όταν αναφερόμαστε σε εθελοντές, εννοούμε ανθρώπους που έχουν επιλέξει να διαθέσουν το χρόνο, τις γνώσεις και τις δυνάμεις τους στα πλαίσια των κοινοτήτων τους προς όφελος όλων. Ιδιαίτερα η αναφορά μας σε μετανάστες εθελοντές αφορά ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο και βιώματα, οι οποίοι έχουν επιλέξει ελεύθερα να υπάρχουν μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας και λειτουργούν ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη αυτής. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε την εκμετάλλευση και τη δωρεάν εργασία για συμφέροντα κέρδους τρίτων. Γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η έννοια του εθελοντισμού έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπους που ακυρώνουν την ίδια της την ουσία, ιδιαίτερα την εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Για εμάς (την ομάδα του προγράμματος και τους φορείς μας ως ξεχωριστές οντότητες), ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής αλληλεγγύης και με βάση αυτό τον ορισμό εργαζόμαστε.


Πληροφορίες προγράμματος

Τίτλος: Multidimensional training of adult volunteers to foster migrants (Πολυδιάστατη εκπαίδευση ενήλικων εθελοντών για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μεταναστριών/-στών) – MAV

Αριθμός έγκρισης: 2017-1-DE02-KA204-004284

Διάρκεια προγράμματος: 1/11/2017 – 31/10/2019

Ιστοσελίδα προγράμματος: mav-eu.info

Εταίροι

 

Περισσότερα Προγράμματα