Πρόγραμμα GAD

Τιτλος

GAD - Game Creation in augmented reality enhancing professional digital skills

Λογοτυπο

Ιστοσελιδα

Κωδ. Αναφορας

2021-1-IT01-KA210-VET-000034522

Ημ. Εναρξης

01/11/2021

Ημ. Παραδοσης

28/02/2023

Δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών σε τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για την ενίσχυση των επαγγελματικών ψηφιακών δεξιοτήτων

Περιγραφή έργου

Το έργο GAD (Game Creation in augmented reality enhancing professional digital skills) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις μέρες μας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αλλαγής της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής τους προσέγγισης για να συμπεριλάβουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις επικοινωνιακές και αναπαραστατικές αλλαγές στην ψηφιακή εποχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων.

Το έργο GAD προβλέπει την υλοποίηση ενός παιχνιδιού ψηφιακής μάθησης (GAD GAME) σε επαυξημένη πραγματικότητα που σκοπεύει να αναπτύξει την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτών (ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται με τη δια βίου μάθηση), αυξάνοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα και την ικανότητα δημιουργίας ψηφιακών προϊόντων μάθησης και εκπαίδευσης κατάλληλων για να αντιμετωπίσουν και τις νέες προκλήσεις εκπαίδευσης λόγω των έκτακτων αναγκών της πανδημίας. Προβλέπονται δραστηριότητες εγκάρσιας επικοινωνίας, διάδοσης και εκτίμησης επιπτώσεων.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο GAD αντιπροσωπεύουν 3 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Ο Συντονιστής του Έργου

To Paidea είναι ένας οργανισμός που προσφέρει εξατομικευμένα μαθήματα βασισμένα στην εκπαιδευτική καινοτομία, με έμφαση στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Στόχος τους είναι “να καινοτομήσουν τον κόσμο της εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας πρωτότυπες και ενεργές μεθοδολογίες“.

Οι Εταίροι του Έργου

Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Universitat de València) – Ισπανία

αποστολή να εκπαιδεύει ικανούς επαγγελματίες και να ενθαρρύνει την υψηλού κύρους έρευνα με διεθνείς προεκτάσεις που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ – Ελλάδα, είναι ένας οργανισμός βάσης και μια ομάδα ανθρώπων που αγωνίζονται για την αλλαγή, την ενεργό συμμετοχή και τη διατομεακότητα για μια κοινωνία που είναι ισότιμη και αντιπροσωπευτική μέσω της έρευνας και της πρακτικής της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση ενός παιχνιδιού ψηφιακής μάθησης (GAD GAME) σε επαυξημένη πραγματικότητα που σκοπεύει να αναπτύξει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών (ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται με τη δια βίου μάθηση), αυξάνοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα τους και την ικανότητα τους στη δημιουργία ψηφιακών προϊόντων μάθησης και εκπαίδευσης κατάλληλων για να αντιμετωπίσουν και τις νέες προκλήσεις εκπαίδευσης λόγω της έκτακτης ανάγκης της πανδημίας

Logo

Website & Social Media​

gadproject.eu
@gaderasmusvet

Υλικό

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα GAD
  • Εφαρμογή GAD GAME

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: GAD – Game Creation in augmented reality enhancing professional digital skills

Αριθμός έγκρισης; 2021-1-IT01-KA210-VET-000034522

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2021 – 28/02/2023

Περισσότερα Προγράμματα