Πρόγραμμα ARiS

aris logo siteΣτοιχεία του προγράμματος:

  • Τίτλος: Key Competences for Re-integration to the Labour Market
  • Αριθμός προγράμματος: 2014-1-IE01-KA204-000354
  • Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2014 – Νοέμβριος 2016

 

Προϊόντα προγράμματος:

 

Περιγραφή έργου

Το έργο “ARίS” αναγνωρίζει ότι η μακροχρόνια ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εύρεση απασχόλησης γίνεται εξαιρετικά δύσκολη καθώς τα «παλιά επαγγέλματα» απαιτούν πλέον «σύγχρονες» δεξιότητες. Το έργο προσδιορίζει Πέντε Βασικές Δεξιότητες οι οποίες θα συμβάλλουν στην επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, όπως την ικανότητα του «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», Ψηφιακές δεξιότητες, Δεξιότητες Κοινωνικής ευθύνης και Ευθύνης ως Πολιτών, Ικανότητα Ανάληψης Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμική Συνείδηση και Έκφραση.

Μια σειρά καινοτόμων πτυχών χαρακτηρίζει το Screenshot 2015-07-13 10.55.33συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα από τασημαντικότερα σημεία εστίασης του προγράμματος αποτελεί η πυρηνική ιδέα της «Συνεχούς Μάθησης» – η εκ νέου εμπλοκή με την διαδικασία μάθησης, ώστε να ενθαρρύνουμε όλους τους εκπαιδευόμενους, να τολμήσουν το επόμενο βήμα στην προσωπική και επαγγελματική τους  ανέλιξη. Η ομάδα έργου θα εξετάσει επίσης την ανταπόκριση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων στις αναδυόμενες ανάγκες της ζήτησης του εργατικού δυναμικού, σε συνάφεια με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ενός εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα θα εξετάσει υπάρχουσες πηγές διάθεσης εκπαιδευτικών περιεχομένων και προγραμμάτων, ώστε να είναι συναφή με την πολιτισμική φυσιογνωμία και εμπειρία των εκπαιδευομένων στη βάση κοινά συμφωνημένων μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων.

Οι εταίροι του προγράμματος θα διερευνήσουν την ύπαρξη σύντομων σε διάρκεια Σχεδίων Μάθησης, με σκοπό την «άμεση επίτευξη στόχων» των εκπαιδευομένων. Τα Σχέδια Μάθησης θα είναι προσβάσιμα μέσα από μια ποικιλία νέων κινητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ipod, tablet  καθώς και από το πλήρες φάσμα εφαρμογών Web2. Τέλος, η από κοινού συγγραφή των εταίρων του προγράμματος, ενός Κειμένου με προτάσεις προς Πολιτικούς, ως  έκφραση μιας κοινά αποδεκτής στάσης ως προς την  πολιτική, ηθική και αξιακή υποχρέωση της κοινωνίας  να υποστηρίξει την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων θα αναπτυχθεί και θα παρουσιαστεί στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρώτο Newsletter του προγράμματος εδώ – NEWSLETTER ARiS, και την διαδικτυακή μπροσούρα μας εδώ – Διαδικτυακή Μπροσούρα

Ή να διαβάσετε την περίληψη των αποτελεσμάτων της ελληνικής πλευράς της έρευνας εδώ – Περιληψη ερευνας

Screenshot 2015-04-10 10.21.15

Περισσότερα Προγράμματα