Παρουσίαση προγράμματος implOED

logo-oed

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δάφνη ΚΕΚ, Πρόσημο και LPfA υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρουσιάζουν τη  μεθοδολογία OED ως πρότυπη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων ειδικά για όσος ασχολούνται με ομάδες Ε.Κ.Ο. Ένα πρώτο εργαστήριο διάλογου με εκπαιδευτές ενηλίκων και εν δυνάμει εκπαιδευτές ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΚεΔιΒιΜ πρόσημο την Τρίτη 11 Απριλίου στις 10 το πρωί. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) είναι η φωνή της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Το EAEA είναι μια ευρωπαϊκή ΜΚΟ με 141 οργανισμούς μέλη σε 45 χώρες και εκπροσωπεί πάνω από 60 εκατομμύρια εκπαιδευόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σχετικά με το implOED

Το έργο implOED στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των περιθωριοποιημένων ομάδων, ιδιαίτερα των μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων και η ενδυνάμωση όλων όσων ανήκουν σε μία πλουραλιστική κοινωνία με στόχο να γίνουν ενεργοί πολίτες, βασιζόμενοι σ τα αποτελέσματα του έργου Grundtvig του δικτύου  OED, που προηγήθηκε.

Μία Ευρώπη για τη Προσέγγιση, την Ενδυνάμωση και τη Διαφορετικότητα

Η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις – αυξανόμενες ανισότητες, υψηλή ανεργία, παρατεταμένη διάκριση των μειονεκτουσών ομάδων, όπως οι Ρομά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες – οι οποίες είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με εξωστρεφείς συμπεριφορές  προς τους ενηλίκους που δεν συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες και έχουν «εγκλωβιστεί» σε μία «παγίδα χαμηλών προσόντων», τη συμμετοχή τους σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης και την αποτίμηση της συμβολής τους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Υπό το πρίσμα της αύξησης του αριθμού χαμηλής ειδίκευσης άνθρωποι στην Ευρώπη (όπως τεκμηριώνεται από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων PIAAC) και την πρόσφατη άφιξη των προσφύγων, το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ακολουθώντας τις συστάσεις που προτείνονται, θα συμβάλει στην επίτευξη των διαφόρων στόχων της ΕΕ που καθορίζονται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, ΕΤ 2020, τη Διακήρυξη του Παρισιού και την ατζέντα ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, όπως φαίνεται παρακάτω:

  • Συμβολή στην κοινωνική συνοχή, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, το διαπολιτισμικό διάλογο και την ισότητα των φύλων, συσπειρώνοντας τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που εργάζονται με περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδίως μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων. Το δίκτυο αναλύει πώς η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά των ομάδων αυτών και την ποικιλομορφία στο εσωτερικό των ίδιων των φορέων.
  • Παροχή τρόπων σε ενήλικες για τη βελτίωση των γνώσεων τους και των ικανοτήτων τους, με το άνοιγμα προς τις μειονεκτούσες ομάδες, ενδυναμώνοντας τους και ενισχύοντας μια ισχυρότερη ποικιλομορφία σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, κάνουμε την εκπαίδευση των ενηλίκων πιο ελκυστική και εφικτή για αυτούς.
  • Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να προσεγγιστούν και να ενδυναμωθούν οι περιθωριοποιημένες ομάδες, πώς να ενθαρρυνθεί η συζήτηση στην εκπαίδευση των ενηλίκων και το πώς να βελτιώσουμε την ποικιλομορφία σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της μεθοδολογίας και της διαχείρισης.

 

Ιστοσελίδα δικτύου: www.oed-network.eu 

Twitter: https://twitter.com/OutreachEmpower

Περισσότερα για τα σεμινάρια στη σελίδα του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ (http://www.kekdafni.gr/imploed/)

Περισσότερα Προγράμματα