ΟΕD – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ενδυνάμωση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

oed

Τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε τις εργασίες του το OED με τη συντονιστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων www.eaea.org σε 14 χώρες . Την Ελλάδα εκπροσωπεί το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ , που θα φιλοξενήσει και την επερχόμενη συνάντηση των εταίρων τον Ιανουάριο 2014 στη Πάτρα. Το OED χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκη Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.

 

Σκοπός και στόχοι του Δικτύου

Το Δίκτυο έχει ως βασικό του σκοπό την προβολή εκείνων των πρακτικών και των μεθόδων που καθιστούν την Εκπαίδευση, αγαθό για όλους.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν οι πρακτικές εκείνες που ανοίγουν τις ευκαιρίες συμμετοχής στη Δια Βίου Εκπαίδευση, στις ομάδες του πληθυσμού που είναι ή αισθάνονται περιθωριοποιημένες και χωρίς δυναμική εκπροσώπηση.

Είναι το Δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων, σχεδιαστών προγραμμάτων εκπαίδευσης και στελεχών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται συνειδητά στην ευρύτερη περιοχή της ενδυνάμωσης και της ενεργητικής συμμετοχής στην Πολυπολιτισμική Ευρώπη όλων των πολιτών.

Ειδικότερα το Δίκτυο OED : Outreach – empowerment – Diversity στοχεύει :

  • Στην ανάδειξη πρακτικών που κάνουν την δια βίου – μη τυπική – εκπαίδευση, ελκυστική διεργασία ενδυνάμωσης όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν.
  • Στην ανάδειξη των εναλλακτικών προσεγγίσεων εκπαίδευσης πέρα από την παραδοσιακή θεώρησή της ως σχολική μάθηση , δίνοντας έμφαση στην εκπαιδευτική σχέση που αναπτύσσουν οι φορείς δια βίου μάθησης με τους εκπαιδευόμενους τους , σχέση εμπιστοσύνης , αμοιβαίας στήριξης και με συνέχεια .
  • Στην καταγραφή πρακτικών και την ανάλυση τους στα στοιχεία και τις αξίες εκείνες που να καθιστούν την μεταβίβαση αυτών των πρακτικών εφικτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από χώρα σε χώρα
  • Στην επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών εκπαίδευσης ενηλίκων στις εναλλακτικές προσεγγίσεις , όπως αυτές καταγράφησαν στις διαδικασίες διαλόγου που ανάπτυξαν οι εταίροι

 

Δραστηριότητες του Δικτύου

  • Διακρατικές Συναντήσεις προκειμένου να διαμορφωθούν οι κοινοί άξονες και να διαμορφωθεί η στρατηγική προσέγγισης των αδύνατων ομάδων
  • Συστηματική συλλογή και ανάλυση των Καλών Πρακτικών από τις χώρες των εταίρων, εργαλείο ικανό να αποτελέσει Οδηγό για την Στρατηγική Προσέγγισης των Ευάλωτων Ομάδων για την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατία
  • Πρόσκληση στο πεδίο δράσης του κάθε εταίρου , εκείνων των εκπαιδευτών και συντελεστών Δια Βίου Εκπαίδευσης , η διαβούλευση με τους οποίους να αποτελέσει πεδίο κριτικής ανάλυσης , περαιτέρω διερεύνησης και ενίσχυσης των διαδικασιών εκπαίδευσης, όπως καταγράφονται μετά την πιλοτική πρώτη συνάντηση εκπαιδευτών και στελεχών στο Malmo της Σουηδίας και στα πλαίσια των στόχων που προδιαγράψαμε
  • Δικτύωση και συμμετοχή φορέων και ατόμων μέσα από Πρόσκληση συμμετοχής τους στις διαδικασίες του Δικτύου , κανοντας χρήση των κοινωνικών δικτύων facebook, twitter, web.

 

 

Σχετικά αρχεία

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Λίστα Συνεργατών

 

Πρόσφατα Νέα

Εργαλεία για την υπέρβαση των εμποδίων στη μάθηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε :
Facebook : Outreach Empowerment Diversity- page
Twitter: @Outreachempower
Web: oed-network.eu

Περισσότερα Προγράμματα