La Tela di Aracne

 

ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ : « ΙΝΤΕRREG III B – MEDOCC»
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζόμενων σε βιομηχανίες ένδυσης στον άξονα «Νέες τεχνολογίες και πολιτισμικές διαδρομές στο Ελληνικό Ένδυμα»
Πρόταση επιμόρφωσης
Η εκπαίδευση και οι διαβαθμίσεις της αλλάζουν συνεχώς τα τελευταία χρόνια μέσα από μία προσπάθεια να λειτουργήσει επιμορφωτικά, όσο το δυνατόν πιο κοντά στα απαιτούμενα standars της παραγωγικής διαδικασίας που όλο και περισσότερο γίνεται πιο πολύπλοκη και πιο εξειδικευμένη.
Παράλληλα η ταχύτατη συσσώρευση πληροφοριών και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων δημιουργεί την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης – εξειδίκευσης – έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέα στελέχη παραγωγής που θα καλύψουν τους καινούργιους τομείς.
Η ομάδα εργασίας θεωρεί την ανάδειξη των ιδιαίτερων προσόντων – ταλέντων – των επιμορφωνόμενων , την πλήρη ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον της πόλης μας, ιδιαίτερης κομβικής σημασιας με στόχο την δημιουργία νέου φυτώριου μεντόρων στο σχεδιασμό και την επιχειρηματική πρακτική του ελληνικού ρούχου συνδυάζοντας και μετασχηματίζοντας επιρροές της παράδοσης και των σύγχρονων τάσεων σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο
Στόχοι
Είναι η απόκτηση γενικών γνώσεων, η ανάπτυξη των προσόντων – ταλέντων – τους, μέσα από γνωστικιστικούς ερεθισμούς που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης , έτσι ώστε να είναι εύκολη και ευέλικτη η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Η διαδικασία επιμόρφωσης περιλαμβανει δραστηριότητες διακρινόμενες σε :

 1. Θεωρητική: με σειρά μαθημάτων που θα αναπτύξουν τις κριτικές ικανότητες της σκέψης, με δυνατότητα επιλογών και τεκμηρίωσης, που θα ευαισθητοποιήσουν τους καταρτιζόμενους γύρω από τα κοινωνικά θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος και που θα ευρύνουν εξειδικεύοντας τους ορίζοντες της γνώσης τους.
 2. Εργαστηριακή: με την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και την άμεση επαφή με το πεδίο εκμάθησης.
 3. Πρακτικής άσκησης: η οποία θεωρείται απαραίτητη και υποχρεωτική για όλους τους επιμορφωνόμενους , έτσι ώστε να τεκμηριώνεται και να αξιολογείται η συμμετοχή τους από τους ίδιους τους εκπαιδευτές, με πραγματικά θέματα και μέσα στον εργασιακό χώρο.
 4. Διακρατική δράση – Μεταφορά τεχνογνωσίας: θεωρώντας ουσιαστικά ανταγωνιστικό προτέρημα την ανταλλαγή γνώσεων ή άλλως την ομογενοποιήση των προσόντων με άλλους παράλληλους και ίσης αξίας και σημασίας χώρους εργασίας. Όπως επί του προκειμένου είναι τα Μουσεια Ατελιε των εταίρων .

Ειδικότερα οι επιμορφωνόμενοι ενδιαφέρει να :

 • Είναι γνώστες της αισθητικής και της εικαστικής έκφρασης τόσο σαν ιστορικά γεγονότα όσο και σαν εφαρμοστές των εικαστικών αντιλήψεων, αναπτύσσοντας το ταλέντο τους και αποκτώντας συγχρόνως κριτική άποψη.
 • Να γνωρίζουν τους τρόπους υποστήριξης και προώθησης του έργου τους.
 • Να γνωρίζουν διάφορα υλικά (εκτός του εξειδικευμένου πεδίου τους) και να μπορούν να κάνουν συνθέσεις δημιουργώντας καινούργια αντικείμενα, πρωτότυπα και με άρτια αισθητική.
 • Θα πρέπει να αποκτήσουν συνείδηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης τους και εν γένει να μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση ενός θέματος – έργου (υλοποίηση μιας ιδέας μορφοποιώντας την) ή να προτείνουν διάφορες ιδέες που στη συνέχεια θα πραγματοποιούν.
 • Να αναπτύσσουν σχέδια (μακέτες) τριών διαστάσεων με παραδοσιακό τρόπο ( δια χειρός) ή με προηγμένο τεχνολογικό τρόπο (Η/Υ), θέματα (εικόνες) που του έχουν ανατεθεί ή που τα εφευρίσκουν οι ίδιοι.
 • Να γνωρίζουν την αγορά εργασίας και τις επιθυμίες του αγοραστικού κοινού, έτσι ώστε να προωθούνται τα προϊόντα τους.
 • Να κατασκευάζουν έως της τελικής του μορφής αντικείμενα με παραδοσιακά υλικά (ή νέας δικής του επινόησης), μέσα από τη προσφερόμενη ποικιλία της αγοράς.
 • Να οργανώνουν και να παρακολουθούν ελέγχοντας όλη την εξέλιξη των εργασιών μέχρι την παράδοση του θέματος.
 • Να γνωρίζουν τους τρόπους παρουσίασης του έργου τους, έτσι ώστε να προωθείται ευκολότερα στην αγορά.
Πρακτική άσκηση
Η ομάδα εργασίας θεωρεί αυτή τη συνεργασία δεσμευτική για την λειτουργία της επιμόρφωσης γιατί οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εργαστηριακά μαθήματα “Ανθρωπομετρικός σχεδιασμός για την απεικόνιση μοντέλων”, , “Χρήση Η/Υ”, “Styling & Παρουσίαση” να εκπαιδευτούν και να δημιουργήσουν επάνω σε πραγματικά θέματα, με πραγματικές συνθήκες.
Στο τέλος της διαδικασίας και με την συνεργασία των παραπάνω εργαστηριακών μαθημάτων θα τεθεί σε ενέργεια η “τελική φάση πρακτικής” όπου οι καταρτιζόμενοι θα αναλύσουν, θα συνθέσουν και θα παρουσιάσουν δημιουργίες τους.( projects)
Έτσι με όλες αυτές τις ενέργειες θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες της πρακτικής άσκησης.
Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης
Η αξιολόγηση της άσκησης θα γίνει από τους ίδιους τους διδάσκοντες και σε συνεργασία με τους επιχειρηματιες τα εργαστηριακά μαθήματα οι οποίοι θα αξιολογήσουν κατά την κρίση τους, σύμφωνα με την συμμετοχή και το αποτέλεσμα του έργου των καταρτιζομένων.
Κατά την τελική δε αξιολόγηση θα κριθούν από επιτροπή που θα δημιουργηθεί, με την συμμετοχή των εκπαιδευτών των εργαστηρίων που εμπλέκονται στην “τελική φάση πρακτικής” ήτοι “Σχεδιασμός για την απεικόνιση μοντέλων”, “Εφαρμοσμένης κοπτικής”, “Εφαρμοσμένης ραπτικής”, “Χρήση Η/Υ” και “Styling & παρουσίαση”.
Παρουσιάσεις
Περισσότερα Προγράμματα