Πρόγραμμα FI.DO

Τιτλος

FIDO: FIghting fake news and DisinfOrmation

Λογοτυπο

Ιστοσελιδα

Κωδ. Αναφορας

2020-1-IT02-KA227-ADU-095441

Ημ. Εναρξης

01/03/2021

Ημ. Παραδοσης

28/02/2023

Καταπολεμώντας τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση

Περιγραφή έργου

Το έργο FI.DO (FIghting the fake news and DisinfOrmation) απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και έχουν ήδη αναπτύξει ορισμένες γνώσεις στον ψηφιακό κόσμο, με αυτές τις γνώσεις να προέρχονται, ωστόσο, από την πρακτική χρήση των διαδικτυακών εργαλείων και χωρίς να υποστηρίζονται από κάποια θεωρία ή ειδική προετοιμασία.

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του Covid19 έχει πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψευδείς ειδήσεις που, σε μια στιγμή, μπορούν να κάνουν το γύρο του κόσμου, φέρνοντας τον ανυποψίαστο και ανεπαρκώς εξοπλισμένο χρήστη να τις πιστέψει. Η έκθεση των πολιτών σε μεγάλης κλίμακας παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων παραπλανητικών ή απροκάλυπτα ψευδών πληροφοριών, αποτελεί μείζονα πρόκληση για την Ευρώπη.

Οι ηλικιωμένοι είναι από τους πιο ευάλωτους και διαπερατούς στην κακή πληροφόρηση. Το έργο FI.DO έχει ως στόχο την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της διαστρέβλωσης μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων και της ανάπτυξης εργαλείων για τους εκπαιδευτές.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα δημιουργηθεί μία μέθοδος κατάρτισης, η οποία θα αξιοποιηθεί σε διαδραστικά εργαστήρια όπου οι ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα του έργου και να βιώσουν απλές πρακτικές ασκήσεις με ειδικούς στη μαζική επικοινωνία. Ακόμα, θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο, το οποίο θα υποστηρίξει το διδακτικό προσωπικό για ενήλικες στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και ένα βιντεοπαιχνίδι που θα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, ικανό να δημιουργήσει μια ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία για την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων τους.

Αναμένεται ότι στο έργο FI.DO θα συμμετάσχουν 180 ηλικιωμένοι και στις 4 συμμετέχουσες χώρες και θα έχει αντίκτυπο τόσο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο όσο και σε μακροπρόθεσμο.

Ο Συντονιστής του Έργου

Το Aforisma (Ιταλία) είναι ένας συνεταιρισμός που ειδικεύεται στη Διά Βίου Μάθηση. Είναι μέρος του δικτύου ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani – Ιταλική Εργατική Χριστιανική Ένωση). Διαθέτει διαπίστευση από την περιφερειακή διοίκηση της Τοσκάνης ως Πάροχος Κατάρτισης και από το ιταλικό Υπουργείο Εργασίας ως Οργανισμός Απασχόλησης. Από το 2008, η Aforisma ανέπτυξε έναν ειδικό τομέα δεξιοτήτων που σχετίζεται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Οι Εταίροι του Έργου

Η IDEC (Ελλάδα) είναι μια συμβουλευτική εταιρεία κατάρτισης, με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην Κατάρτιση, στη Συμβουλευτική Διοίκησης, στη Διασφάλιση Ποιότητας και στην Αξιολόγηση και Ανάπτυξη λύσεων ICT, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.

Το Rusaalka Films (Σλοβενία) ασχολείται με την παραγωγή ανεξάρτητων ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους από το 2016. Η διεθνής ομάδα της είναι αφοσιωμένη στην αφήγηση ιστοριών που έχουν σημασία και δεν μπορούν να μείνουν ανείπωτες!

Το QZR srl (Ιταλία) ασχολείται με τους τομείς του Communication Design και του IT development. Ιδρύθηκε το 2013 ως ψηφιακός συνεργάτης των σημαντικότερων ιταλικών εταιριών στον τομέα των σχολικών εκδόσεων, πραγματοποιώντας πειράματα και αναπτύσσοντας εφαρμογές για οργανισμούς όπως οι Zanichelli, Pearson και Mondadori.

Eμείς ως ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ (Ελλάδα) με μακρόπνοο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατάρτισης, ιδίως για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομικών στο Λοντζ (Πολωνία), ένα διαπιστευμένο ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο εκτός από τα παραδοσιακά πανεπιστημιακά προγράμματα (BA., MA, MSc, PhD) παρέχει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές και μαθήματα για διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Zasavje (Σλοβενία), οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων και Μη Κερδοσκοπική Δημόσια Υπηρεσία. Αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στο Zasavje για περισσότερο από μισό αιώνα.

[Αποχώρησε] Η Nexus Publications A.E (Ελλάδα) είναι η μεγαλύτερη εκδοτική εταιρεία με αντικείμενο τη φωτογραφία στην Ελλάδα. Συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων σχετικά με το Ιmaging (πάνω από 20 συνολικά, από το 1998, σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Λογότυπο

Website & Social Media​

https://fidoproject.eu/

Υλικό

  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης
  • Εγχειρίδιο εκπαιδευτών
  • Το Σοβαρό Παιχνίδι FIDO

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: FIDO: FIghting fake news and DisinfOrmation

Αριθμός έγκρισης; 2020-1-IT02-KA227-ADU-095441

Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2021 – 28/02/2023

Mέσα από τη συνεργασία των συμμετεχόντων στο έργο θα επιδιωχθούν οι παρακάτω στόχοι:

Η δημιουργία μιας νέας μεθόδου εκπαίδευσης, η οποία θα δοκιμαστεί στην πράξη κατά τη διάρκεια ενός διαδραστικού workshop (LiveLab) με ηλικιωμένους συμμετέχοντες και εισηγητές ειδικούς της μαζικής επικοινωνίας (Μass Communication). Kατά τη διάρκειά του θα συζητηθούν τα θέματα ενδιαφέροντος του project και θα ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου, μέσω απλών πρακτικών ασκήσεων. Η αρχική μορφή αυτής της νέας μεθόδου εκπαίδευσης, αναμένεται να είναι έτοιμη στα μέσα της άνοιξης του 2022.

Η δημιουργία ενός Εγχειρίδιου, το οποίο θα αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο για το εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται στους τομείς της Διά Βίου Μάθησης και της Επιμόρφωσης Ενηλίκων. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι διδάσκοντες (-σες) με τη θεωρητική βάση της παραπάνω νέας εκπαιδευτικής μεθόδου ως τον Δεκέμβριο του 2022.

Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού videogame, που θα συνδέεται με το κύριο αντικείμενο του project. Το συγκεκριμένο παιγνίδι, όπως και η μέθοδος εκπαίδευσης, θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια ενός διαδραστικού workshop από τους ηλικιωμένους που θα συμμετάσχουν σε αυτό, και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του φθινοπώρου του 2022.

Οι εξειδικευμένοι στόχοι

Η βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού (digital literacy) των ηλικιωμένων που θα  συμμετέχουν στο project και πιο συγκεκριμένα η ενίσχυση της δεξιότητάς τους να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τις πραγματικές ειδήσεις από τις ψευδείς.

Μακροπρόθεσμα, και μέσω της ευρείας διάδοσης των παραγόμενων εφαρμογών του, το project FI.DO στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του αρνητικού κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού αντίκτυπου του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων στην Ευρώπη.

Περισσότερα Προγράμματα