Έργο Υγεία 60+

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν σήμερα ένα κοινό φαινόμενο: τις προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Σε αυτό το πλαίσιο, στο οποίο το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών αυξάνεται συνεχώς, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού και, ως εκ τούτου, είναι μια ομάδα-κλειδί από πολιτική και κοινωνική άποψη.

Το τελευταίο στάδιο της ζωής ενός ατόμου δεν πρέπει να είναι μια αίθουσα αναμονής για να κάθεται και να βλέπει τα χρόνια να περνούν. Αυτά τα χρόνια μπορούν να είναι ενεργά, να εμπλουτιστούν και να τα ζουν στο έπακρο. Οι ενώσεις και τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που παρακολουθούν μη τυπική εκπαίδευση είναι άνω των 60 ετών και, ως εκ τούτου, τα κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης κατέχουν μια μοναδική θέση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα υγείας αυτής της ηλικιακής ομάδας μέσω μαθημάτων και δραστηριοτήτων.

Δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή είναι ένα πρόβλημα που αφορά την Ευρώπη στο σύνολο της, μια στρατηγική ένωση για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι: Η ανάπτυξη ενός οδηγού που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την προώθηση της διαχείρισης και ευαισθητοποίησης της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας των ατόμων άνω των 60 ετών από την οπτική γωνία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το έργο αυτό απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά τα αποτελέσματα του έργου αυτού θα ωφελήσουν επίσης άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών που θα λάβουν κατάρτιση με βάση τις μεθοδολογίες που θα προκύψουν από το έργο αυτό και θα ωφελήσουν επίσης την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

Στόχοι έργου

  • Γνώσεις σχετικά με τις καλές πρακτικές που προωθούν την εκπαίδευση σε θέματα σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας.
  • Πρόληψη των καταστάσεων υγείας και της πρόωρης εξάρτησης των ηλικιωμένων ως αναγνώριση της οικουμενικής αξίας της υγείας.
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού άνω των 60 ετών.

Κοινοπραξία

Federación Española de Universidades Populares – FEUP

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ – Ισπανία

EURO
CULTURE

ΕΤΑΙΡΟΣ – Κύπρος

KERIGMA

ΕΤΑΙΡΟΣ – Πορτογαλία

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

ΕΤΑΙΡΟΣ – Ελλάδα


Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Health+60

Περίοδος υλοποίησης: 10/2020 – 9/2022

Κωδικός προγράμματος: 2020-1-ES01-KA204-082505

Ιστότοπος: https://www.salud60.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/salud60plus

Instagram: https://www.instagram.com/salud_60plus/

Κατηγορίες: Υγεία & Ευεξία, Τρίτη Ηλικία

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Περισσότερα Προγράμματα