Έργο GAD

Τιτλος

Game creation in augmented reality enhancing professional digital skills

Λογοτυπο

Ιστοσελιδα

Κωδ. Αναφορας

2021-1-IT01-KA210-VET-000034522

Ημ. Εναρξης

01/11/2021

Ημ. Παραδοσης

28/02/2023

Το έργο GAD (Game Creation in augmented reality enhancing professional digital skills) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις μέρες μας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αλλαγής της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής τους προσέγγισης για να συμπεριλάβουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις επικοινωνιακές και αναπαραστατικές αλλαγές στην ψηφιακή εποχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων.

Το έργο GAD προβλέπει την υλοποίηση ενός παιχνιδιού ψηφιακής μάθησης (GAD GAME) σε επαυξημένη πραγματικότητα που σκοπεύει να αναπτύξει την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτών (ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται με τη δια βίου μάθηση), αυξάνοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα και την ικανότητα δημιουργίας ψηφιακών προϊόντων μάθησης και εκπαίδευσης κατάλληλων για να αντιμετωπίσουν και τις νέες προκλήσεις εκπαίδευσης λόγω των έκτακτων αναγκών της πανδημίας. Προβλέπονται δραστηριότητες εγκάρσιας επικοινωνίας, διάδοσης και εκτίμησης επιπτώσεων.

Παραδοτέα έργου

  • GAD Game: Το GADGame είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι μάθησης που βασίζεται στην επαυξημένη πραγματικότητα, όπου είναι δυνατή η δημιουργία μαθημάτων και η έναρξη κουίζ για να παρέχει μια καθηλωτική και ελκυστική εκπαιδευτική εμπειρία.
  • Πλατφόρμα GAD: Η πλατφόρμα GAD είναι συμπληρωματική του GADGame και λειτουργεί ως κόμβος. Φιλοξενεί πολλές πληροφορίες από τη φάση υλοποίησης του έργου και ενδεικτικάπροεπισκοπήσεις των μοντέλων που δημιούργησαν οι ομάδες εκπαιδευτικών, συνοδευτικές παρουσιάσεις για τα τρισδιάστατα μοντέλα, έναν οδικό χάρτη για τους εκπαιδευτικούς για να μοιραστούν το περιεχόμενό τους, έναν δημιουργό κουίζ, περιεχόμενο από όλες τις εκπαιδεύσεις, απλές οδηγίες με τη μορφή οδηγών και σημειώσεων βήμα προς βήμα και χρήσιμες πηγές στα αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και ελληνικά.
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακού/διαφημιστικού υλικού: Μια σειρά υλικών και δημοσιεύσεων που δημιουργήθηκαν για την υποστήριξη της προώθησης του έργου και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.
  • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης: Συνίσταται σε μια εισαγωγή των προσεγγίσεων εφαρμογής του έργου (π.χ. μοντέλο TPACK, DIGCOMPEDU, Gamification και επαυξημένη πραγματικότητα), καθώς και σε μια σειρά οδηγιών και εργαλείων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας της εφαρμογής. Τα εργαλεία αυτά είναι κυρίως ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη και άλλα εργαλεία για την παρακολούθηση τόσο της ευημερίας των μέτρων συντονισμού, όσο και των δράσεων επικοινωνίας, διάδοσης και δικτύωσης.

Κοινοπραξία

 
 

Paidea

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ – Ιταλία

 
 

Universitat de València

ΕΤΑΙΡΟΣ – Ισπανία

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

ΕΤΑΙΡΟΣ – Ελλάδα


Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: GAD Project: Game creation in augmented reality enhancing professional digital skills

Περίοδος υλοποίησης: 11/2021 – 2/2023

Κωδικός αναφοράς: 2021-1-IT01-KA210-VET-000034522

Ιστοσελίδα: https://gadproject.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/gaderasmusvet/

Θεματικές: Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Ψηφιακός μετασχηματισμός

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Περισσότερα Προγράμματα