ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝAΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ο χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί ή δύναται να αποτελέσει τη θερμοκοιτίδα των κοινωνικών αλλαγών και της προόδου. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο μετασχηματισμός της εργασίας καθώς και οι προσφυγικές ροές και μετακινήσεις παντός τύπου συνθέτουν τον ρέοντα χάρτη των σύγχρονων κοινωνιών, οι οποίες απαιτούν αυτοστοχασμό και εγρήγορση.

Στα πλαίσια αυτά και ο ρόλος του εκπαιδευτή και εν γένει του εμπλεκόμενου στην εκπαίδευση ενηλίκων , μετασχηματίζεται. Απαιτεί τον αναγκαίο επαγγελματισμό αλλά και τη συναισθηματική ετοιμότητα ανάδρασης απέναντι στις μεστές βιογραφίες των ενηλίκων.

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ ακολουθώντας τον σφυγμό των διεργασιών μιας κοινωνίας σε συνεχή μεταλλαγή ανταποκρίνεται με την διαρκή επιμόρφωση των στελεχών και συνεργατών τους, ώστε πολλαπλά να αφουγκραστούν τα μηνύματα της νέας πραγματικότητας συνδέοντας την εμπειρία και τις προκλήσεις του τοπικού γίγνεσθαι με το ευρύτερο ευρωπαϊκό συγκείμενο. Αυτή η προσέγγιση, απαιτεί σχεδιασμό και διάδραση. Και με αυτό κατά νου διαμορφώθηκε η Επιμόρφωση των Στελεχών και Συνεργατών Εκπαιδευτών την οποία σας παρουσιάζουμε εδώ, σε τέσσερις θεματικές ενότητες, ως εξής:

1) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων την εποχή των μεγάλων προκλήσεων

2) Διαχείριση Αγχους και Επαγγελματικής Εξουθένωσης

3) Διαχείριση Αγχους και Επαγγελματικής ΕξουθένωσηςΣυναισθηματική Νοημοσύνη: Ανίχνευση και Διαχείριση Συναισθημάτων

4) Διαχείριση της Ετερότητας και της ποικιλομορφίας στην εκπαιδευτική διαδικασία

Στα πλαίσια των συγκεκριμένων επιμορφώσεων, δημιουργήσαμε ένα ανοικτό διαδικτυακό προγραμμα επιμόρφωσης με χρήσιμες πηγές και κείμενα σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε δωρεάν στον σύνδεσμο: https://kekdafni.gr/elearning/course/view.php?id=7

—-

Στοιχεία προγράμματος

Επίσημος τίτλος: Professionalism for Adult Educators and Emotional Readiness

Κωδικός: 2017-1-EL01-KA104-035689

Ωφελούμενος φορέας: ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

Φορείς που ανέλαβαν τις επιμορφώσεις

Υπό την επίβλεψη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – Τομέας Erasmus+ – Εκπαίδευση Ενηλίκων ΚΑ1 (https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/ekpaideusienilikon-ka1)

Περισσότερα Προγράμματα