Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Κ.Ε.Κ. Δάφνη – Πρόγραμμα Σωκράτης – Grundtvig 2

 

Το SOCRATES είναι πρόγραμμα της Ε.Ε. που αφορά στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Δράση του SOCRATES είναι το GRUNDTVIG το οποίο αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Ο φορέας ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ στα πλαίσια του GRUNDTVIG II έχει αναλάβει και υλοποιεί για το τρέχον διάστημα 2002-2004 το σχέδιο με τίτλο:

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ.

 

Το σχέδιο προβλέπει την εισαγωγή γυναικών με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ, που έχουν αναπτύξει ή προτίθενται να αναπτύξουν συνεταιρισμούς προώθησης προϊόντων τοπικής παράδοσης, στη λογική της Ευρωπαϊκής συνεργασίας, άρα και να εντάξουν στο σκεπτικό τους και στη προοπτική τους ως πολίτες και ως επαγγελματίες την ιδέα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω του παρόντος σχεδίου το οποίο προβλέπει κατάρτιση σε αντικείμενα όπως η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η ιστορία και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μοντέλα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η χρήση νέων τεχνολογιών στη πληροφόρηση και στην επικοινωνία, το πολυπολιτισμικό μοντέλο στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας (αντιρατσιστική αγωγή). Επίσης προβλέπεται τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι εκπαιδευτές να καταρτισθούν στην γλώσσα του κάθε διακρατικού εταίρου για την αντιμετώπιση συνθηκών καθημερινής επικοινωνίας καθώς και την ανταλλαγή επισκέψεων και σεμιναρίων στη λογική του θεματικού τομέα της πρότασης (επιχειρηματικότητα, τεχνολογία Η/Υ, Ευρωπαϊκή Ένωση). Μακροπρόθεσμα μέσω του σχεδίου αναμένεται να διαμορφωθούν ερεθίσματα προαγωγής της δια βίου μάθησης και αναγνώριση των δυνατοτήτων πρόσβασης που εφεξής θα μπορούν να αξιοποιούν οι γυναίκες ως πολίτες και επιχειρηματίες. Επιπροσθέτως θα διαμορφωθούν συνθήκες περαιτέρω συναλλαγών και συνεργασίας των εν εξελίξει διαμορφούμενων ή ήδη διαμορφωμένων συνεταιρισμών προϊόντων τοπικής παράδοσης ως έκφραση επικοινωνίας και ανταλλαγής τόσο πολιτισμού όσο και οικονομικών επιδιώξεων.

Περισσότερα Προγράμματα