Topic outline

 • Καλώς Ήρθατε!

  Αγαπητές/οι σύμβουλοι!

  Παρακάτω θα βρείτε το Εγχειρίδιο για Συμβούλους SCOUT - ProfilPASS σε ηλεκτρονική/διαδραστική μορφή. Σας καλούμε να μελετήσετε το υλικό και να το αξιολογήσετε μαζί με τις υπόλοιπες/ους συμβούλους.
  Στο σύνδεσμο "Ανακοινώσεις" θα υπάρχει πληροφορία σχετικά με τα επόμενα βήματα και άλλα νέα.
  Στο σύνδεσμο "Συζήτηση" μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία επιμόρφωσης.

  Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας!

  Υ.Γ. Για την εκτυπώσιμη μορφή του "Εγχειρίδιου για Συμβούλους SCOUT - ProfilPASS" πατήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

  Το Εγχειρίδιο Συμβούλων (pdf)


  scout and erasmus+ logo

  Το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "aSsessing Competences fOr fUTure" (Στρατηγική σύμπραξη Erasmus+ ΚΑ2 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων - Αρ. Σύμβασης: 2017-1-DE02-KA204-004194).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για όλα τα αρχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το μάθημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://scout.profil-pass.eu/index.php • 1. Εισαγωγή

  Σχετικά με το έργο SCOUT:
  Το SCOUT, «aSsessing Competences fOr fUTure», είναι ένα έργο που συνδέεται με τις εξελίξεις που σχετίζονται με το ProfilPASS ως εργαλείο για την αξιολόγηση ικανοτήτων. Απευθύνεται σε συμβούλους που εργάζονται με νέους μετανάστες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες και φέρνουν στο φως τις δυνατότητες και τον ενδιαφέρον των νέων μεταναστών για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, το ProfilPASS προσαρμόστηκε και μεταφράστηκε σε απλή γλώσσα. Παράλληλα με την εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία συμβουλευτικής, αναπτύσσονται ένα πρόγραμμα σπουδών και ένα εγχειρίδιο για τους συμβούλους. Το έργο συντονίζεται από το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ενηλίκων - Κέντρο Leibniz για τη Δια Βίου Μάθηση (DIE) με εταίρους οργανισμούς από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

  Οι νέοι μετανάστες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όταν φτάνουν στην Ευρώπη. Υφίστανται μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας συγκριτικά με τους μόνιμους κατοίκους, ειδικά όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση. Μία από τις αιτίες είναι ότι συχνά τα προσόντα τους υποτιμούνται ή δεν είναι σε θέση να τα αποδείξουν προσκομίζοντας επίσημα πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια έγγραφα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η αναγνώριση των ικανοτήτων τους. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους μετανάστες να καταστήσουμε εμφανείς αυτές τις ικανότητες, ιδιαιτέρως όσες έχουν αποκτηθεί άτυπα. Τα αποτελέσματα του SCOUT απευθύνονται, ως εκ τούτου, σε συμβούλους που εργάζονται με νέους μετανάστες, προκειμένου να βρουν την πλέον κατάλληλη θέση εργασίας ή περαιτέρω κατάρτιση για αυτούς. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο του υλικού με τη μορφή πακέτου πόρων για το συμβουλευ-τικό έργο τους.

  Η εργασία με την ομάδα-στόχο των νέων μεταναστών δεν απαιτεί μόνο συγκεκριμένες συμβουλευτικές ικανότητες, όπως διαπολιτισμική ευαισθησία ή βασικές γνώσεις ψυχολογίας κατά τη διαχείριση των τραυμάτων, αλλά και μεθόδους προσαρμοσμένες για τον συγκεκριμένο σκοπό. Όσον αφορά στην παροχή συμβουλών για την αξιολόγηση ικανοτήτων, η εργαλειοθήκη SCOUT προσφέρει διάφορα εργαλεία προσαρμοσμένα στους νέους μετανάστες, με πυρήνα το ProfilPASS σε απλή γλώσσα.

  Το ακόλουθο εγχειρίδιο προσφέρει βασικές πληροφορίες ιστορικού σχετικά με την ανάπτυξη και τους στόχους της εργαλειοθήκης SCOUT, ενώ παρέχει στους συμβούλους κατευθυντήριες οδηγίες και συμπληρωματικές εξηγήσεις αναφορικά με το πώς μπορούν να εργαστούν με την εργαλειοθήκη SCOUT και το ProfilPASS σε απλή γλώσσα. Ωστόσο, η εργαλειοθήκη SCOUT δεν αποτελεί καθολικά έγκυρη μέθοδο. Είναι ειδικά σχεδιασμένη ως μια ευέλικτη εργαλειοθήκη που παρέχει διάφορες επιλογές για τους συμβούλους, ώστε να τις προσαρμόσουν στις επιμέρους ανάγκες των πελατών τους. Συνεπώς, το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει ένα βασικό πλαίσιο προσανατολισμού σχετικά με το πώς η εργαλειοθήκη μπορείνα χρησιμοποιηθεί βέλτιστα.

  Επαφίεται στον σύμβουλο και την επαγγελματική του εμπειρία να κάνει τη βέλτιστη επιλογή για την επιμέρους περίπτωση του πελάτη του ή του μαθητευόμενου.

 • 2.Ιστορικό και στόχοι της εργαλειοθήκης SCOUT

  Αναλυτική Έκθεση Προσδιορισμού Αναγκών
  Όταν ξεκίνησε το έργο SCOUT, προσδιορί-στηκαν οιανάγκεςστιςχώρες-εταίρουςτου SCOUT. Τα αποτελέσματα των εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων διατυπώθηκαν στην Αναλυτική Έκθεση Προσδιορισμού Αναγκών. Για πρόσβαση στην Έκθεση, μεταβείτε στην Ενότητα λήψεων της ιστοσελίδας SCOUT (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά).
  Προτού ξεκινήσει η δημιουργία της εργαλειοθήκης SCOUT, η ομάδα του έργου προσδιόρισε τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης μια σύνοψης παραδειγμάτων καλής πρακτικής, στις χώρες-εταίρους του SCOUT, Γερμανία, Ελλάδα, Αυστρία, Σουηδία, Σλοβενία και Ισπανία. Μολονότι έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για τη στήριξη των νέων μεταναστών και την προώθηση της ενσωμάτωσής τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να υπάρχουν πολυάριθμα εμπόδια για τους νέους μετανάστες αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή τουλάχιστον σε επαγγελματική κατάρτιση. Μεταξύ των προβληματικών τομέων που διαπιστώθηκαν περιλαμβάνονται η έλλειψη διαφάνειας και οι φραγμοί στην πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και οι χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες ως εμπόδιο στην πρόσβαση σε υπηρεσίες αναγνώρισης ή περαιτέρω υποστήριξη.

  Για την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης SCOUT, η ομάδα του έργου εξήγαγε απαραίτητα συμπεράσματα από τη δεδομένη κατάσταση και προσδιόρισε τους προβληματικούς τομείς. Βάσει αυτών, αναπτύχθηκε η εργαλειοθήκη SCOUT που έχει ως στόχο την παροχή εργαλείων τα οποία...

  • δίνουν έμφαση στη γλώσσα ως πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας,
  • λαμβάνουν υπόψη τους γλωσσικούς φραγμούς μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη και παρέχουν συγκεκριμένα βοηθήματα (π.χ. οπτικοποιήσεις ή μεταφράσεις),
  • παρέχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης υποστήριξης για δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας/επαγγελματικού προσανατολισμού,
  • μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία από τον σύμβουλο, ενώ μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από τους πελάτες.

  Για την εργαλειοθήκη SCOUT επιλέχθηκαν 20 εργαλεία, τα οποία ήταν τα πλέον κατάλληλα για την αξιολόγηση ικανοτήτων από τις διάφορες χώρες. Συνολικά, η εργαλειοθήκη καλύπτει ένα εύρος μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τομείς περιεχομένου. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι εύκολη τόσο για τους συμβούλους όσο και τους χρήστες, π.χ. για αυτο-αξιολόγηση. Η προσαρμοσμένη έκδοση του ProfilPASS λειτουργεί ως το βασικό στοιχείο της εργαλειοθήκης SCOUT, καθώς έχει αναθεωρηθεί επί τού-του, ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και τις συνθήκες διαβίωσης των νέων μεταναστών. Έχει μεταφραστεί σε απλή γλώσσα, ενώ τόσο το περιεχόμενο όσο και η διάταξη έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας-στόχου των νέων μεταναστών. Ο όρος «Απλή γλώσσα» χρησιμοποιείται για την απλή διατύπωση η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από άτομα με γλωσσικές δεξιότητες επιπέδου B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 • 3.Τρόπος χρήσης της εργαλειοθήκης SCOUT

  Όπως προαναφέρθηκε, η εργαλειοθήκη SCOUT αποτελεί μια συλλογή διαφόρων εργαλείων για αξιολόγηση ικανοτήτων που απορρέουν από διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν αναπτυχθεί από διάφορους οργανισμούς. Η επιλογή των εργαλείων ή των μεθόδων για τη διαδικασία συμβουλευτικής επαφίεται στους συμβούλους. Οι παρακάτω επεξηγήσεις προσφέρουν στους συμβούλους μια εικόνα της βασικής δομής της εργαλειοθήκης, καθώς και πού θα βρουν το κάθε εργαλείο.

  3.1. Πλοήγηση στην εργαλειοθήκη: Η εργαλειοθήκη SCOUT χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες:

  3.2. Τρόπος εργασίας με την εργαλειοθήκη

  Παράδειγμα πιθανού συνδυασμού των διαφόρων εργαλείων ή επιμέρους ενοτήτων των διαφόρων εργαλείων...

 • 4.Τρόπος χρήσης του ProfilPASS σε απλή γλώσσα

  Το ProfilPASS είναι ένα σύστημα για την αξιολόγηση ικανοτήτων, το οποίο ουσιαστικά στοχεύσει στην υποστήριξη των χρηστών όσον αφορά στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Το ProfilPASS σε απλή γλώσσα απευθύνεται συγκεκριμένα σε νέους μετανάστες, ενώ υποστηρίζει τους συμβούλους στην εργασία τους με αυτήν την ομάδα-στόχο.

  ProfilPASS σε απλή γλώσσα (pdf)


  4.1. Πλοήγηση στο ProfilPASS σε απλή γλώσσα

  4.2. Τρόπος εργασίας με το ProfilPASS σε απλή γλώσσα

 • 5. Επιπλέον Πληροφορίες

  Στην πορεία του έργου SCOUT, σχετικές πληροφορίες ή αποτελέσματα που θα προκύψουν στο μέλλον, θα ενσωματώνονται σε αυτό το κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να προστεθούν εδώ περαιτέρω μέθοδοι συμβουλευτικής για αξιολόγηση ικανοτήτων κατάλληλες για την ομάδα-στόχο των νέων μεταναστών.