Συμβουλευτική SCOUT - ProfilPASS σε Απλή γλώσσα

Ερωτηματολόγιο για Συμβούλους και Συμμετέχοντες ProfilPASS - SCOUT

Αγαπητές/οι σύμβουλοι και συμμετέχοντες,

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο σχετικά με την διαδικασία επιμόρφωσης και πιλοτικής εφαρμογής του "ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα".

Η διαδικασία θα διαρκέσει έως 5 λεπτά!

Σύμβουλοι: Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, πατήστε το σύνδεσμο: https://forms.gle/qN45SWKK3W4URemJ9

Συμμετέχοντες: Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, πατήστε το σύνδεσμο: https://forms.gle/QwRMMQeQmFWSCnqw8

Σας ευχαριστούμε πολύ!


Σύνδεσμοι σχετικά με το πρόγραμμα SCOUT

Website
https://scout.profil-pass.eu/

Εργαλεία
Η εργαλειοθήκη SCOUT-toolkit (ελ)

ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα (ελ για εκτύπωση)

ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα (ελ για προβολή σε οθόνη)

Το Εγχειρίδιο Συμβούλων (ελ)

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων (ελ)

Ολοκληρωμένη Έκθεση Προσδιορισμού Αναγκών (en)

SCOUT MANUAL COVERΑγαπητές/οι σύμβουλοι!

Εδώ θα βρείτε το δομημένο πρακτικό πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων ProfilPASS SCOUT.

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 5 ενότητες ανάλογα με τις ημέρες επιμόρφωσης.

Σε κάθε ενότητα θα βρείτε το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών, τα αρχεία που του αντιστοιχούν, μια φόρμα υποβολής "εργασιών" και μια προαιρετική φόρμα σχολιασμού της διαδικασίας.

Για τις ημέρες 1 και 5 θα υπάρχουν επιπλέον οι παρουσιάσεις, ενώ μόνο για την 5η ημέρα καλείστε να συμμετέχετε στην αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης, θα λάβετε το πιστοποιητικό Συμβούλου ProfilPASS σε απλή γλώσσα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!!!


SCOUT MANUAL COVERΗ εργαλειοθήκη SCOUT συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο για συμβούλους, το οποίο παρέχει απαραίτητες πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τον τρόπο εργασίας με την εργαλειοθήκη, και από το ProfilPASS σε απλή γλώσσα.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

2. Ιστορικό και στόχοι της Εργαλειοθήκης SCOUT

3. Τρόποι Χρήσης της Εργαλειοθήκης SCOUT

3.1. Πλοήγηση στην Εργαλειοθήκη

3.2. Τρόπος εργασίας με την Εργαλειοθήκη

4. Τρόπος χρήσης τουProfilPASS σε Απλή Γλώσσα

4.1. Πλοήγηση στοProfilPASS σε Απλή Γλώσσα

4.2. Τρόπος Εργασίας με το ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα

5. Επιπλέον Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων ProfilPASS-SCOUT αναπτύχθηκε με σκοπό να προσφέρει καθοδήγηση και να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση των συμβούλων ProfilPASS. Περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία και προτείνει δραστηριότητες/μεθόδους για χρήση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Συνεπώς, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων λειτουργεί ως ένα πλαίσιο που προσφέρει βασικές πληροφορίες για την εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα, οι προτεινόμενες δραστηριότητες και μέθοδοι είναι ανοιχτές σε επιμέρους ερμηνείες και προσαρμογές από τους συμβούλους.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες:

Ενότητα 1 – Εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία συμβουλευτικής,

Ενότητα 2 – Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης και

Ενότητα 3 – ProfilPASS σε απλή γλώσσα.