Εκπαίδευση ενηλίκων

Η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι μια πρακτική στην οποία οι ενήλικες συμμετέχουν σε συστηματικές και συνεχείς δραστηριότητες αυτοδιδασκαλίας για να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιοτήτες ή αξίες. Μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή μάθησης ενηλίκων, ξεκινόντας από την παραδοσιακή προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης ως τις άτυπες μόρφές μάθησης για την προσωπική ολοκλήρωση μέσω της δια βίου μάθηση.

Ειδικότερα, η εκπαίδευση ενηλίκων αντικατοπτρίζει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία με βάση το ότι οι ενήλικες μπορούν και θέλουν να μάθουν, ότι είναι ικανές και πρόθυμες να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση τους και ότι η ίδια η μάθηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ ως φορέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσει ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Προς το παρόν, διαθέτουμε 2 διαφορετικά προγράμματα τα οποία μπορείτε να παρακολυθήσετε παρακάτω. Τα μαθήματά μας έχουν ως στόχο να συμβάλλουν κυρίως στην ανάπτυξη της αυτομόρφωσης του ατόμου, επομένως σας προτείνουμε να διερευνήσετε και μόνες σας τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων επιπλέον των μαθημάτων που διαθέτουμε εδώ.

Ελπίζουμε να τα βρείτε χρήσιμα και να είστε ευπρόσδεσκτες να μοιραστείτε μαζί μας τις όποιες απόψεις, προτάσεις, κριτικές και ερωτήσεις σας.

Λέξεις - κλειδιά

Χρήσιμες πηγές

Adult education [Wikipedia] (Αγγλικά)

Εκπαίδευση ενηλίκων [Wikipedia] (Ελληνικά)

Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων [website] (Αγγλικά)

"AE-PRO" - the European Adult Education Professionals Learning Platform [website] (Αγγλικά)

Το συγκεκριμένο μάθημα είναι αποτέλεσμα των επιμορφώσεων των στελεχών του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ "Professionalism for Adult Educators and Emotional Readiness" (Βασική Δράση 104: Εκπαιδευτική Κινητικότητα Στελεχών Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων).
Ολες οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλική γλώσσα και γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες πηγές που παρατίθενται είναι στα Αγγλικά.


Επίσημος τίτλος: Professionalism for Adult Educators and Emotional Readiness
Κωδικός: 2017-1-EL01-KA104-035689
Ωφελούμενος φορέας: ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ
Φορείς που ανέλαβαν τις επιμορφώσεις:


Υπό την επίβλεψη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών - Τομέας Erasmus+ - Εκπαίδευση Ενηλίκων ΚΑ1 (https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/ekpaideusienilikon-ka1)


Προσέγγιση - Ενδυνάμωση - ΔιαφορετικότηταΣε αυτό το μάθημα θα παρουσιαστούν μία-μία οι ενότητες της έκδοσης "Κατευθυντήριες γραμμές για Εκπαιδευτές και Διοικητικό Προσωπικό φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων".

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναγνωστεί το υλικό και να ακουστούν απόψεις και ιδέες για την περαιτέρω ανάπτυξη παρόμοιων δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας να αναγνώσετε και να συμβάλετε!