Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ανοικτών μαθημάτων "Εκπαίδευση για όλους"

Στόχος αυτής της πλατφόρμας μάθησης είναι να προσφέρει ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται εδώ προέρχεται από προγράμματα που υλοποιεί το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Στρατηγικές Συμπράξεις Erasmus+) και γι'αυτό το λόγο μεγάλο μέρος της πληροφορίας παρέχεται στην Αγγλική γλώσσα. Ανάλογα με τη δυνατότητα του φορέα, θα προσπαθούμε να μεταφράζουμε και στα Ελληνικά μέρος της πληροφορίας που παρέχεται στα Αγγλικά.

Προς το παρόν, στην πλατφόρμα υπάρχουν δύο είδη κατευθύνσεων,
• Εκπαίδευση Ενηλίκων (2 μαθήματα) & Συμβουλευτική SCOUT - ProfilPASS σε απλή γλώσσα (3 μαθήματα)
Στην πορεία θα προστεθούν και άλλα ανοικτά μαθήματα γύρω από τις θεματικές
  • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων • Θεωρία και πρακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων • Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας • Υποστήριξη και ένταξη μεταναστών/προσφύγων • Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα • Υποστήριξη εκπαιδευτών ενηλίκων • Προσβασιμότητα στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση • Κριτική προσέγγιση των ΜΜΕ και της πληροφορίας • Ψηφιακές δεξιότητες • και άλλα.

Τα μαθήματα θα στηρίζονται στα αποτελέσματα των προγραμμάτων που υλοποιεί ο φορέας μας για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα μας: https://www.kekdafni.gr/

Όλα τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Erasmus+ διαθέτουν άδεια "Ελεύθερων Έργων Κουλτούρας: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές" επομένως μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ελεύθερα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για όλες τις υπόλοιποες πηγές που παρέχονται θα υπάρχει όμως αντίστοιχη σήμανση σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλες και όλους ανεξαρτήτως. Το περιβάλλον χρήστων της πλατφόρμας διατίθεται σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζει η moodle, το εκπαιδευτικό υλικό όμως προς το παρόν υπάρχει μόνο σε Αγγλικά και Ελληνικά (και σε κάποιες περιπτώσεις θα αναφέρονται και πηγές σε άλλες γλώσσες όπου αυτό είναι δυνατό).

Εαν εγγραφείτε στην πλατφόρμα θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να εκφράσετε τις όποιες απόψεις, ιδέες, προτάσεις, κριτικές και προβληματισμούς θέλετε να μοιραστείτε καθώς και να συμμετέχετε στις επιμορφώσεις που θα προκύπτουν και θα παρέχουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ελπίζουμε να βρείτε το υλικό ενδιαφέρον, χρήσιμο και ικανό να σας εμπνεύσει να ασχοληθείτε περαιτέρω με την εκπαίδευση ενηλίκων και τις δυνατότητες της και στα δικά σας ευρύτερα πλαίσια.

Με εκτίμηση,
η ομάδα του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ
Βασιλική, Αγγελική, Αναστασία και Χρήστος